Paskelbti kvietimai

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimas pratęstas iki  2018 m. vasario 01 d. 

„Expo sertifikatas LT“

Paraiškos teikiamos iki  2018 m. vasario 28 d.

„Parama darbui“

Paraiškos teikiamos iki  2019 m. vasario 28 d.

"Subsidijos verslo pradžiai"

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. balandžio 14 d.

„Inostažuotė“ didelių įmonių darbuotojams"

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. birželio 30 d.

„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Paraiškos teikiamos iki  2018 m. sausio 31 d.

„Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. birželio 30 d.

"Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams"

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. birželio 30 d.

„Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. spalio 31 d.

„InoConnect“

Vadovaujantis Ūkio ministerijos 2017-12-27 raštu Nr. (18.7-17-51)-3-5440 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ kvietimo teikimo paraiškas stabdymo“ nuo 2018 m. sausio 2 d. stabdomas paraiškų priėmimas. Priežastis – keičiamas priemonės „Inoconnect“ projektų atrankos kriterijus „Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano įgyvendinimo“.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 170 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums