„Kompetencijų vaučeris“
2017 12 13

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Didžiausia finansavimo suma 4500 EUR.

Pareiškėjai: Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, atitinkančios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 16.2  papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Finansuojamos veiklos: mokymai įmonėms, taikant„kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams.

Daugiau informacijos apie kvietimą:  http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-09-4-3-ivg-t-813-kompetenciju-vauceris


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 231 įmonę, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums