„Parama darbui“
2017 12 13

Paraiškos teikiamos iki  2019 m. vasario 28 d.

Didžiausia finansavimo suma: 200 000 Eur.

Pareiškėjas: Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Finansuojamos veiklos: finansinių paskatų(kompensuojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams,įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29 metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu54 metų asmenis), teikimas.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-07-3-1-ivg-t-410-parama-darbui


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 236 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome Rūmų narį


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums