Priimamos paraiškos į verslo ir pasiekimų parodą "ŠIAULIAI 2018"

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra savo veiklą pradėjo 1999 metais. Rengdama ir įgyvendindama nacionalinio bei tarptautinio lygmens projektus agentūra aktyviai dalyvauja valstybės ekonominės, socialinės regionų plėtros politikos iniciatyvų vykdyme, propaguoja gyvenimo, kultūros, išsimokslinimo lygio skirtumų mažinimo regionuose priemonių efektyvumą, skatina socialinius, ekonominius, aplinkosaugos reikalavimus atitinkančios infrastruktūros formavimą. 

Priimdama iššūkius Agentūra organizuoja, veda inovatyvius mokymus verslo atstovams, vykdo vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, ugdo karjeros kompetencijas, prisideda prie įvairių  socialinių akcijų. 

Atvira ir socialiai atsakinga organizacija!

Viena iš pirmųjų prisijungė prie Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių kompetencijų ugdymo modelio, kuriuo siekiama visuminio miesto mokinių ugdymo, praktinių žinių įsisavinimo. Agentūroje nuolat sudaromos sąlygos studentams, mokiniams savanoriauti įstaigoje, įsilieti į veiklas ir įgyti neįkainojamos patirties projektų rašymo, renginių organizavimo, veiklų įgyvendinimo srityse. 

Konsultacijos apie fondų, programų bei kitų finansinių mechanizmų teikiamą paramą bei galimybes užtikrina nuolat besimokančios ir tobulėjančios organizacijos poziciją, todėl savo klientams visada pateikia naujausias projektų rengimo žinias ir siūlo sprendimus paremtus patirtimi.

Nuo 2001 metų agentūra parengė ir įgyvendino daugiau kaip 45 valstybinių ir tarptautinių projektų. Šiuo metu viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra įgyvendina 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“. Siekiant didesnio turistų susidomėjimo baltų genčių gyventomis teritorijomis yra rengiama galimybių studija, kuriamas tarpvalstybinis turistinis maršrutas, virtualūs filmai, pristatantys baltų kultūros  spalvingumą, unikalumą, tradicijas, gyventas teritorijas. Nepraleiskite progos ir virtualios realybės filmą žiūrėkite paspaudę nuorodą https://veer.tv/videos/where-balts-tribes-lived-%C4%8Dia-gyveno-balt%C5%B3-gentys-120982. Taip pat projekto veiklų metu organizuojami informaciniai seminarai, mokymai turizmo, verslo, vietos valdžios atstovams, amatininkams. Jei manote, kad Jūsų paslaugas, produktus galėtume įtraukti į kuriamą turistinį maršrutą – susisiekite su mumis. 

Taip pat Agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „360 laipsnių aprėptis“ pagal priemonę ,,Komunikacija apie ES investicijas“. Projekto ,,360 laipsnių aprėptis“ tikslas - skatinti verslo bendruomenę domėtis ES investicijų kuriama europietiška veiklos norma ir teikiama nauda asmeniui, regionui, šaliai. Projektu siekiama inovatyviais ir netradiciniais būdais (virtualios realybės filmais, vaizdo klipais, atviru renginiu) glaustai ir aiškiai pateikti pagrindinę informaciją apie ES investicijas, jų naudą verslo subjektams, perduoti įmonių, kurios jau yra pasinaudojusios ES investicijomis patirtį ir taip paskatinti verslo bendruomenę tapti aktyviais prisidedant prie socialinių ir ekonominių šalies pokyčių. Tad, jei esate įmonės, kuri yra pasinaudojusi ES investicijomis, ar norėtumėte pamatyti kaip ES investicijos galėtų pakeisti Jūsų atstovaujamos įmonės darbo procesus, pagerinti paslaugas, kviečiame su mumis susisiekti. 

Visi agentūros įgyvendinti („Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!“, „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“, „Įsivaikink sėkmę“ ir kt.) projektai prisideda prie valstybės ekonominės ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymo regionuose.

Daugiau informacijos apie Viešąją įstaigą Nacionalinę regionų plėtros agentūrą ir jos teikiamas paslaugas, įgyvendinamus projektus, vykdomus mokymus internetiniame tinklapyje https://www.nrda.lt/ ir socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/nrda.lt/.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 170 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums