Jūsų ir Jūsų verslo augimas aktyvioje bendrystėje

Garbingi apdovanojimai įteikti verslo moterų tinklo narėms
2017 03 23

2017 m. kovo 17 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai daugybę svečių pakvietė į neeilinį renginį – iškilmingą labiausiai nusipelniusių Rūmų bendruomenės narių ir regiono verslui reikšmingų asmenų apdovanojimų ceremoniją. Šios šventės metu apdovanotos ir labiausiai nusipelniusios Šiaulių regiono Verslo moterų tinklo narės.

Bronzos (III laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ teikiamos sėkmingiausiai dirbantiems regionų verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalies regionuose. III laipsnio darbo žvaigždėmis apdovanotos:
GRAŽINA GARUOLIENĖ, UAB Verslavita direktorė, Verslo moterų tinklo Šiaulių regiono vadovė, Lietuvos verslo moterų tinklo tarybos narė ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė pelniusi Lietuvos metų moters verslininkės apdovanojimą, kurį įsegė ex prezidentas Valdas Adamkus. Aktyvi, visuomeniška organizatorė.
JŪRATĖ KASPERAVIČIENĖ, UAB „Laurema“ savininkė ir direktorė. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narė. Ne tik idėjų generatorė ir siūlytoja, bet ir įgyvendintoja. Dalyvauja Verslios Lietuvos mentorių programoje, diegia naujoves versle, aktyvi tarybos narė. Viena iš pirmųjų Šiauliuose UAB „Laurema“ atvėrė duris moksleiviams, mokytojams, profesijos orientuotojams. Remia konferencijas, sportą, organizuoja kalėdinius vakarėlius našlaičiams.


Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklą įsteigė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, siekiant skatinti ir pažymėti rūmų sistemoje dirbančius asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, o taip pat asmenis, kurie nebūdami Rūmų nariais rėmė rūmų veiklą ir kitokiu būdu aktyviai vykdė verslą skatinančią veiklą.

Padėkos ženklu apdovanota ANGELIJA MICHALAUSKIENĖ, UAB „Inovest“ direktorė. Įmonė Rūmų narė nuo 2011 metų. Aktyvi Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos, regioninės plėtros komiteto, verslo moterų tinklo ir komiteto, įvairių darbo grupių narė. Prisidėjo prie inciatyvos penktadienį pradėti rūmų nariams Rūmuose „Pokalbiuose prie kavos“.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 192 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums