Į pradžią path-separator Naujienos

Naujienos

Registracijos problema eksportuojantiems į Egiptą

Europos Sąjungos delegacija Kaire pranešė, kad Europos Komisijos Teisės tarnyba atlieka tyrimą įvertinti, ar Egipto reikalavimas privalomai registruotis Europos Sąjungos įmonėms, eksportuojančioms prekes į Egiptą, yra teisėtas. Pastaruosius metus ES eksportuotojams tenka nepagrįstai ilgai laukti tokio privalomo registravimo procedūrų pabaigos. Europos Komisija ketina suteikti Egiptui paskutinę galimybę („a hard deadline“) iki 2021-10-30 įregistruoti visas to tebelaukiančias, bet administracinius reikalavimus įvykdžiusiais ES įmones. Tuo pačiu metu ES Delegacija Kaire atkreipė dėmesį, kad dažnai ES įmonės nesulaukia būtinos registracijos pabaigos dėl nebegaliojančio kokybės sertifikato, - siūloma jį iš anksto atsinaujinti.

Skaityti daugiau

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanojimai

Antradienį Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) įteikė kasmetinius „Lietuvos eksporto prizo“, „Lietuvos metų verslininkės-vadovės“ ir„Darbo žvaigždės“ apdovanojimus. Daugelį laureatų lėmė investicijos į naujus gamybinius pajėgumus, tvariuosius sprendimus ir aktyvią naujų rinkų paiešką.

 

Skaityti daugiau

Reikalavimai gamybos įmonėms

NVSC Šiaulių departamentas informuoja kad nuo š. m. rugsėjo 13 d. gamybos įmonių darbuotojų veikla įtraukta į Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą (nuoroda į teisė aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/HjDGufwYEE?jfwid=-2nxhns0kr). Pagal minėtame teisės akte nustatytą tvarką, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu gamybos įmonių darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)karantinas.

Skaityti daugiau

Didėja trečiųjų šalių piliečius priimančių įmonių atsakomybė

Priimdama komandiruotą darbuotoją, kuris yra trečiosios šalies pilietis, Lietuvos įmonė tampa atsakinga, jei kitoje valstybėje šis darbuotojas yra įdarbintas nelegaliai.

Nuo 2021 m. birželio 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnio pakeitimas, numatantis, kad Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, priėmusios laikinai dirbti trečiųjų šalių piliečius, komandiruotus iš užsienio įmonių, yra atsakingos už šių darbuotojų darbo Lietuvoje teisėtumą. Nelegalaus darbo kontrolę vykdančioms institucijoms nustačius, kad į Lietuvos įmonę komandiruotas užsienietis dirba nelegaliai (nėra įdarbintas siunčiančioje įmonėje), darbuotojus priimančiai Lietuvos įmonei skiriama nuo 868 iki 2 896 eurų bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį, išskyrus atvejį, kai priimančioji Lietuvos įmonė raštu iš siunčiančiosios užsienio įmonės pareikalavo pateikti trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo dokumentus. Be to, nustačius, kad komandiruotas trečiosios šalies pilietis dirba nelegaliai,jį priėmusi įmonė yra subsidiariai atsakinga už nelegaliai dirbusiam užsieniečiui sumokėtino darbo užmokesčio ir užsieniečio grąžinimo išlaidas.

Skaityti daugiau

Susisiekimo ministro M. Skuodžio vizitas

Prezidento Vyčio Lembučio kvietimu, Rūmu nariai, Transporto ir logistikos bei pramonės komitetų pirmininkai Rūmuose susitiko su susisiekimo ministru M. Skuodžiu ir jo komanda. Ministras pristatė planuojamus ir vykdomus darbus, infrastruktūrinius projektus regione ir Šiaulių mieste. Patikino, kad bendras projektas su miesto savivaldybe - geležinkelio vėžė  Zokniuose - bus užbaigtas dar šiais metais.

Skaityti daugiau

Verslui perorientuoti į elektroninę erdvę – 40 mln. eurų ES investicijų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ES paramai gauti pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Pagal šią priemonę verslas gali diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu. Priemonei skirta 40 mln. eurų.

Skaityti daugiau

Okredo – atvira įmonių duomenų platforma jūsų verslo augimui, greičiui ir energijai

Pristatome atsinaujinusią atvirų duomenų platformą Okredo (buvusi Abalt) www.okredo.com kurioje rasite visų Lietuvos įmonių duomenis: finansines ataskaitas ir išvestinius finansinius rodiklius, kredito rizikos reitingus, verslo sąsajas,įmonių vertes, autoparko sudėtį, skolas valstybei ir kt.

Naudokite www.okredo.com verslo partnerių paieškai, vertinkite naujų ir esamų klientų finansinį pajėgumą bei pardavimų potencialą. Pažinkite savo klientus ir partnerius dar geriau, planuokite savo pardavimų augimą patogiau, o rizikas vertinkite tiksliau.

 

Skaityti daugiau

Startuoja priemonė „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama netechnologinių inovacijų kūrimą ir diegimą, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal naują Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 7 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Nuo šiandien, liepos 16 d., Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) priima paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą originaliems produktų sprendimams – netechnologinėms inovacijoms sukurti ir diegti. Startuojančia priemone siekiama paskatinti verslą naudotis kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamomis inovatyviomis paslaugomis, kurti ir diegti originalius dizaino bei rinkodaros sprendimus, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Skaityti daugiau

200 eurų valstybės stipendijas gaus matematikos, informatikos ir inžinerijos studentai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių skatinamųjų stipendijų STEM (angl. science, technology, engineering, maths) studijų krypties programą regioninėse aukštosiose mokyklose. 200 eurų dydžio kasmėnesines nevardines tikslines stipendijas planuojama skirti aukštųjų mokyklų studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas inžinerijos, matematikos ir informatikos programas, kurios aktualios investuojantiesiems Lietuvoje. Praėjusiais metais skyrus analogiškas tikslines stipendijas, beveik du kartus padidėjo priėmimas į STEM krypties studijų programas, o jas rinkosi daugiau gabių moksleivių ir per mokslo metus perpus mažiau studentų metė studijas. 

Skaityti daugiau

Sveikiname naujus Rūmų narius!

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai buria tiek jauną, tiek jau brandų verslą aktyviai bendrystei, atstovauja ir gina verslo interesus regione ir Lietuvoje. Sveikiname prie Rūmų verslo bendruomenės prisijungus naujas įmones ir verslininkus!

Skaityti daugiau
Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums