PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

2018 m. vasario 26 d. vyko Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdis
2018 02 28

2018 m.  vasario 26 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybai  buvo pristatyta rūmų 2017 m.  veiklos ataskaita bei iššūkiai, kuriuos priima ir planuoja įveikti šiais metais.

Per  2017 m. Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmai:

  • Suorganizavo 26 seminarus-mokymus rūmų nariams - įmonėms aktualiomis temomis: 3 apie sutarčių ir sandorių teisinius aspektus; 4 apie apskaitos ir mokesčių, bankroto, įmonių restruktūrizavimo problematiką; 3 apie naujojo darbo kodekso ir duomenų apsaugos pokyčius 2018 m.; 4 apie pirkimus, derybas, tiekėjų pasirinkimą; 3 apie pardavimus; 3 apie įmonės įvaizdį, komunikaciją ir skaitmeninį marketingą; 1 apie personalo valdymą;  5 apie LR teisės aktų taikymą konkurencijos, reklamos, darbo saugos, vartotojų teisių užtikrinimo srityse.
  • Suorganizavo eksporto renginius apie pasirengimą eksporto veiklai, Švedijos statybų rinką,  dalyvavimą užsienio parodose,  eksporto galimybes Kroatijos rinkoje, verslo kontaktų susitikimuose su užsienio įmonėmis.
  • Priėmė Suomijos, Kroatijos ambasadų atstovus bei užsienio šalių (Japonija, Ukraina,Kroatija, Norvegija, Rusija) verslo atstovų delegacijas ir suorganizavo verslo susitikimus su rūmų nariais.
  • Suorganizavo verslo misijas į Borlange Švedijoje (metalo apdirbimo įmonių), Gomelį Baltarusijojeir  Baku Azerbaidžene.
  • Įgyvendino ankstesniais laikotarpiais pradėtus vykdyti ES finansuojamus projektus.  Projektu „Baltmet group klasterio vystymas naujose eksporto rinkose“ spręstos įmonių  tarptautiškumo problemos,  efektyvus medienos ir metalo gaminių įmonių dalyvavimas kiek galima pilnesnėje produkcijos vertės kūrimo grandinėje ir jos svarbiausiuose etapuose, lietuviškų prekės ženklų populiarinimas  užsienio rinkose, eksporto apimčių didinimas.
  • Laimėjo finansavimą ir su 33 įmonėmis pradėjo įgyvendinti naujus projektus:„Apdirbamosios gamybos darbuotojų kompetencijų ugdymas“, „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu Šiaulių ir Telšių regiono įmonėse, darbo vietose bus apmokyti beveik penki šimtai įvairių sričių darbuotojų pagal daugiau nei 100 individualių mokymo programų. Projektai prisidės prie nuolatinio įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymo, darbo našumo didėjimo.         
  • Parengė ir pateikė ES lėšomis finansuojamų projektų konkursams 10 paraiškų.Laimėjus finansavimą, rūmai suteiks galimybę dar didesniam įmonių-narių skaičiui apmokyti  darbuotojus ugdant kompetencijas ir keliant kvalifikaciją darbo vietoje;  pasiūlys rūmų nariams – SVV įmonėms – užsienio ekspertų sukurtus inovatyvius būdus ir priemones, kaip, nenaudojant papildomų finansinių išteklių, SVV įmonėse kurti ir diegti inovacijas, skatinančias konkurencingumą, didesnės pridėtinės vertės kūrimą; suorganizuos rūmų nariams verslo misijas į jų tikslines rinkas, pasinaudojant išlaidų finansavimo galimybėmis; pasiūlys rūmų nariams pristatyti visuomenei gerąją patirtį vystant verslą ES investicijų pagalba ir kt.
  • Sukūrė ir įgyvendino pilotinę iniciatyvą „Karjerai renkuosi Šiaulius“, suvienijusią Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įmones, Šiaulių miesto švietimo institucijas, savivaldos atstovus bendriems, Šiaulių miestui ir regionui svarbiems tikslams: teisingai identifikuoti darbo rinkos poreikius būsimiems jauniems specialistams, parodant, kad Šiauliai gali būti jauno žmogaus sėkmingos karjeros miestas; skatinti karjeros ugdymo specialistus formuoti objektyvius jaunimo lūkesčius ir kt.       
  • Įvertino profesiniame mokyme įgytas kompetencijas daugiau nei 7 tūkst. asmenų, įdiegė elektroninį kompetencijų vertinimą.

Tai tik dalis Šiaulių prekybos,pramonės ir amatų rūmų  2017 m. veiklos rezultatų, teikiančių naudą, kuriančių pridėtinę vertę rūmų nariams. Su išsamia 2017 m. veiklos ataskaita rūmų nariai galės susipažinti www.rumai.lt rūmų nario paskyroje.  

Tarybos posėdyje pritarta 16 įmonių prašymams tapti rūmų nariu. Per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų naujais nariais tapo 28 Šiaulių ir Telšių regiono įmonės, kurios oficialiai ir iškilmingai bus pristatytos verslo bendruomenei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinėje asamblėjoje, š. m. kovo 9 dieną. 

 

 

 


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums