Jūsų ir Jūsų verslo augimas aktyvioje bendrystėje

„Jeigu verslui gerai – tai ir visiems gerai“
2018 05 24

Eurochambres (Europos Rūmai, kurių nariai yra ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai) siekia didinti savo įtaką Europos Sąjungos institucijose. Tai matosi naujam prezidentui Christoph Leitl dalyvaujant įvairiose diskusijose. Jis prisistatė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) darbdavių grupei, kurios narys yra Šiaulių PPAR  generalinis direktorius Alfredas Jonuška. Buvo puiki galimybė susipažinti, pabendrauti asmeniškai ir pristatyti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų patirtį.  EESRK šiomis dienomis švenčia savo 60 metų jubiliejų, prieš kelias savaites tokią pat datą minėjo ir Eurochambres.

Eurochambres prezidentas Christoph Leitl 1987 metais, būdamas Austrijos jaunųjų verslininkų asociacijos prezidentu, pasakė šią frazę:

„Jeigu verslui gerai – tai ir visiems gerai“

Tokio principo laikosi ir iki šiol. Sutinka, kad šios frazės daugelis žmonių nesupranta. Labiau supranta, kai gali gauti, bet nesigilina, iš kur tai paimama.

Savo kalboje, jis išsakė Europos Rūmų nuostatas, siekius, kuriose kryptyse bus aktyvūs.

Prioritetai:

-         Verslo kūrimo, augimo skatinimas

-         Kvalifikuotų darbuotojų įgūdžių didinimas

-         Įmonių internacionalizavimas ir konkurencingumas

-         Inovacijų paslaugų vystymas

-         Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Pasisakoma už ES vidaus rinkos pilnavertį funkcionavimą ir stiprinimą. Būtina nenusileisti JAV ir Kinijos spaudimui, kai pavieniui ES šalys susaistomos dvišaliais susitarimais.  Taip pat politiniai procesai negali kenkti dirbančiam verslui užsienio rinkose. Paminėta Irano situaciją, kai JAV siekia bausti bendroves turinčias kontraktus Irane. Čia yra problema, kai pavieniui kad ir didžiausių ES valstybių vadovai vyksta pas JAV prezidentą derybų. Tik kartu galima susitarti dėl palankesnių sąlygų. Paminėti ir nesusipratimai, kai ES narės leidžia ateiti Kinijos kapitalui, o tuo metu Kinija neleidžia taip elgtis savo teritorijoje daugelyje sričių. Laisva tarptautinė prekyba gali paskatinti ekonominį augimą. Tokio nesusikalbėjimo ir/ar nesupratimo galima pasekmė - įmonių konkurencingumo mažėjimas. Tai rimta grėsmė ir todėl Eurochambres ragina vystyti dialogą ES viduje, verslui būti aktyviam atstovaujant savo interesus.

Eurochambres prezidentas Christoph Leitl akcentavo ir regioninių rūmų svarbą valstybėse narėse.

 

  

 

Alfredas Jonuška

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų

generalinis direktorius


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 214 įmonių, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.

Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums