Europos Komisija patikslino ketvirtos produktų kategorijos (lakštai, padengti arba apvilkti metalu) importo kvotas atskiroms valstybėms. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1091: Lietuvių kalba https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1091&from=LT

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas papildytas Šiaulių PPAR pateiktais pasiūlymais
2021 01 07

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi Šiaulių PPAR teiktus siūlymus ir pastabas dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP), priėmė ir atsižvelgė į siūlymus vystant Panevėžio –Šiaulių partnerystę, įsisavinti ir Šiaulių oro uosto teikiamą mobilumo paslaugų ir ekonominį potencialą; plečiant krovinių logistikos galimybes oro transportu reikia išlaikyti bei stiprinti tarptautinį Šiaulių karinį oro uostą, orientuojantis į krovinių gabenimą oro transportu ir užtikrinant tam reikalingą infrastruktūrą; modernizuoti kelio atkarpą Šeduva – Panevėžys. Į dalį teiktų siūlymų atsižvelgta iš dalies. Kviečiame susipažinti su pasiūlymų priėmimo ar atmetimo motyvais bei pastabų įvertinimu.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums