Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

Lietuvos regioninės politikos gairių pristatymas
2017 10 17

2017 m. spalio 11 d.  Seime vyko Lietuvos regioninės politikos gairių (Baltosios knygos) pristatymas. Jos parengtos siekiant suderinti nacionalinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų bei socialinių ir ekonominių partnerių tolygios valstybės teritorinės sanglaudos vizijas ir veiksmus joms pasiekti. Jų siekis – nubrėžti ilgalaikę regioninės plėtros perspektyvą, kuri tęstųsi bent keletą politinių ciklų ir būtų suderinta su ES ilgametėmis finansinėmis perspektyvomis.

Sėkmingos regioninės politikos prielaidomis įvardijamas,  poreikis apskritims tapti aukštos pridėtinės vertės regionais, prioritetas kurti konkurencingas darbo vietas ir tik paskui – socialinę infrastruktūrą ir kt. Baltojoje knygoje akcentuojama būtinybė įgalinti Lietuvos regionus vykdyti kryptingą regiono plėtrą, įtraukiant į sprendimų procesus vietos savivaldą bei ekonominius ir socialinius partnerius;  sutelkti vietos, regiono ir valstybės valdžios institucijų pastangas ekonominės aplinkos gerinimui visoje Lietuvos teritorijoje. Pabrėžiama, kad savivalda jau yra pasirengusi prisiimti atsakomybę už kompleksinę teritorijų plėtrą ir perimti į savo rankas vietos ir regionų plėtros skatinimo bei užtikrinimo atsakomybę.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos viceprezidentas ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas JAPERTAS renginio metu padėkojo dokumento rengėjams ir darbo grupei už gerą pradžią ir akcentavo, kad šis dokumentas kone pirmasis dokumentas, kuris aiškiai nubrėžia valdžios ir verslo bendravimo ir bendradarbiavimo poreikį ir kryptis siekiant regionų ekonominio atsigavimo ir proveržio. Taip pat buvo įvardintos  regioninės politikos sritys, kurios Baltojoje knygoje dar nėra pakankamai aiškios.

Ūkio ministerijos parengta regionų specializacijos studija gali būti naudojama tik kaip esamos būklės analizė tolimesniems sprendimams, jeigu regionų specializacija būtų pasirinkta kaip ilgalaikis ir tvarus regionų ekonomikos augimo garantas su aiškia ekonomine-socialine nauda.  Ši dalis visiškai nėra vertinta. Pačios įmonės kol kas skeptiškai vertina specializacijos naudą, bet įmonių našumo ir produktyvumo augimo poreikis yra akivaizdus. Valdžios institucijos šioje srityje pasiūlymų ir spendimų neturi. Rūmai, atstovaujant narius ir verslo interesus, neatidėliotinai turėtų imtis iniciatyvos šioje srityje. Dabar tinkamas laikas turėti aktyvesnį ryšį su vietos valdžia per Regionų plėtros tarybas formuojat aktyvesnę ir daugiau įgaliojimų bei atsakomybių turinčią regioninę valdžią, o tuo pačiu ir verslo savivaldą. Numatoma šio klausimo svarbą kelti Regionų plėtros tarybose.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums