Kviečiame registruotis dalyvauti parodoje "Šiauliai 2019"

MAŽĖS VERSLĄ PRIŽIŪRINČIŲ INSTITUCIJŲ SKAIČIUS
2018 12 14

Verslo priežiūros institucijų skaičius nuo 2020 metų sumažės 8 institucijomis – nuo šiuo metu veiklą vykdančių 55 iki 47 priežiūros institucijų. Pasiūlymui jau pritarė Vyriausybė. Yra numatyta 18 priemonių, kuriomis bus optimizuojamos verslo priežiūros funkcijos ir tobulinami ūkio subjektų veiklos priežiūros procesai. Tikimasi, kad pokyčiai padės ne tik sumažinti verslui naštą, tenkančią dėl perteklinių verslo priežiūros funkcijų ir neefektyviai veikiančių priežiūros institucijų, bet ir sutaupyti valstybės biudžeto lėšų.

PLANUOJAMA:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro funkcijas perduoti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos numatoma prijungti prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybą prie Finansų ministerijos ir valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmus prijungti prie Lietuvos metrologijos inspekcijos ir sukurti naują rinkos priežiūros instituciją.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento funkcijas taip pat konsoliduoti vienoje institucijoje.

Visas Radiacinės saugos centro funkcijas perduoti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o Radiacinės saugos centrą likviduoti.

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamos priežiūros funkcijas perduoti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Lietuvos bioetikos komitetą prijungti prie pasirinktos įstaigos, kuri nebūtų susijusi su klinikinių tyrimų užsakymu ir finansavimu ir galėtų užtikrinti vykdomos veiklos nepriklausomumą.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, viešosios įstaigos „Ekoagros“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijas sutelkti vienoje institucijoje.

Atsakingos ministerijos iki 2019 m. birželio 30 d. turės parengti numatytiems pakeitimams įgyvendinti reikalingus teisės aktų pakeitimus. Ūkio ministerija bus atsakinga už šio proceso koordinavimą.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 228 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums