Reikalavimai gamybos įmonėms
2021 09 09

NVSC Šiaulių departamentas informuoja kad nuo š. m. rugsėjo 13 d. gamybos įmonių darbuotojų veikla įtraukta į Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą (nuoroda į teisė aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/HjDGufwYEE?jfwid=-2nxhns0kr). Pagal minėtame teisės akte nustatytą tvarką, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu gamybos įmonių darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)karantinas.

Detaliau paaiškinant pagrindines minėto reikalavimo sąvokas, „tiesioginis kontaktas“ turėtų būti suprantamas, kaip bet kokios trukmės kontaktas su kitais asmenimis, kai darbuotojas fiziškai atvyksta į darbo vietą vykdyti funkcijų, vyksta funkcijų atlikti į kitas įstaigas, komandiruotę ar pan. Pvz., jeigu darbuotojas darbovietėje naudojasi bendromis patalpomis su kitais darbuotojais, jis jau turėtų būti laikomas turinčiu tiesioginį kontaktą, nes yra nuolatinė tikimybė viruso perdavimui. Neturinčiu tiesioginio kontakto su kitais asmenimis darbuotojas būtų laikomas tik tuo atveju, jeigu darbuotojas patenka į savo darbo vietą nesinaudodamas bendromis su kitais asmenimis patalpomis ir darbo vietoje neturi net teorinės galimybės kontaktuoti su kitais asmenimis. „Kiti asmenys“ apima bet kokius asmenis, tiek bendradarbius, tiek interesantus ar kitus lankytojus, su kuriais kontaktuojama darbo vietoje.

Darbdavys (ar paskirtas atsakingas asmuo) privalo sudaryti darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis sąrašą bei turi informuoti sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir nerečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo COVID-19 liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Tokiu atveju darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS). Pažymime, kad siekiant užtikrinti fizinių asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis,dokumentai su informacija apie asmens sveikatą negali būti kaupiami ar kitaip saugomi darbo vietoje. Sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai turi koordinuoti darbuotojų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekdami užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą.

Profilaktiniai tyrimai Šiauliuose įmonių darbuotojams atliekami mobiliajame punkte. Registracija vykdoma el. svetainėje https://1808.lt/ . Profilaktiniam tyrimui užskaitomas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas ar laboratorijoje atliekamas antigeno tyrimas. Informacija testavimo klausimais teikiama karštąja linija 1808 arba tel.  +370 66 01 1808.

Taip pat informuojame, kad pagrindiniai reikalavimai gamybos įmonių (ne maisto) veiklai ekstremaliosios situacijos metu nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendime Nr.V-1547  „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ (nuoroda į teisės aktą:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f606440d9dd11eb866fe2e083228059/asr). Tačiau atkreipiame dėmesį, kad minėtas teisės aktas nėra koreguotas pagal Nutarime nuo š. m. rugsėjo 13 d. įsigaliosiančius reikalavimus, todėl tikėtina, kad kitą savaitę šis teisės aktas bus keičiamas. Atsižvelgiant į tai siūlome stebėti teisės akto pakeitimus https://e-seimas.lrs.lt/ interneto svetainėje.

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento informacija


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums