PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

SADM ir EIMIN atsakymai į Rūmų poziciją dėl verslo padėties pandemijos sukeltos krizės metu ir priemonių ekonomikai auginti
2020 05 22

Kaip žinote, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į Vyriausybę prašydami pateikti poziciją DĖL VERSLO PADĖTIES PANDEMIJOS SUKELTOS KRIZĖS METU IR PRIEMONIŲ EKONOMIKAI GAIVINTI.
Gauti LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS bei LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS  atsakymai

Gautas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS atsakymas

Dėl subsidijų darbo užmokesčiui

Dėl paramos darbo vietoms steigti
Dėl profesinio mokymo ir pameistrystės
Dėl subsidijų mokėjimo nuo vidutinio darbo užmokesčio
Dėl siūlymo, kai atleidžiamiems darbuotojams, išeitinė kompensacija turėtų būti
mokama valstybės, o ne darbdavio

Ir LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS atsakymas 

Dėl siūlymo koreguoti suplanuotų priemonių veikimo principus bei sąlygas, siekiant efektyvesnio rezultato ir platesnio įmonių pasiekiamumo.

Dėl siūlymo pasinaudojant Europos Komisijos koreguota laikinąja valstybės pagalbos schema ir atstatant tarptautinės bei vidaus prekybos apimtis nedelsiant pradėti teikti prekinio kreditų draudimo skatinimo priemones,suteikiant draudimo bendrovėms valstybės garantijas.

Dėl pritarimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvai remti karantininio laikotarpio įmonių patalpų nuomos sąnaudų dalinį dengimą struktūrinėmis lėšomis; paramos schemoje numatyti proporcinį nuomininko bei nuomotojo dalyvavimą.

Dėl siūlymo iš dalies kompensuoti nuomos išlaidas susijusioms įmonėms (kai nuomininkas ir nuomotojas priklauso įmonių grupei) ir kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą balsų įmonėje. Dėl pandemijos patirta žala yra ta pati, kaip ir kitų įmonių, sutartys registruotos, patalpų nuomos kaina nustatyta pagal patvirtintą susijusių įmonių politiką, sumokėti mokesčiai ir registruotos sutartys.

Dėl siūlymo sudaryti galimybę įmonėms, dalyvaujančioms priemonėje „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, paskolos poreikį grįsti ir užsienio pirkėjų neapmokėtomis sąskaitomis; kai nėra šios sąlygos, eliminuojamas eksportuojantis verslas.

Dėl siūlymo suteikti įmonėms iki mėnesio apyvartos dydžio negrąžintiną paramą(komunaliniams mokesčiams, prastovoms apmokėti, kitiems tikslams pagal įmonių poreikį).

Dėl siūlymo suteikti iki 3 mėnesių apyvartos dydžio grąžintiną beprocentinę paramą per valstybės garantuotas paskolas, garantijas, eksporto draudimą, kitas priemones su grąžinimo per 8 metus galimybe.
Dėl siūlymo viešuosiuose pirkimuose trumpinti prekių tiekimo terminus nuo dabar esančių 5 mėn. iki 2–3 mėn. ir kitas priemones, kurios leistų Lietuvos gamintojams sėkmingai konkuruoti su užsienio tiekėjais.
Dėl siūlymo lanksčiau taikyti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) kriterijų reikalavimą įmonėms, kurios turi arba paskutinius dvejus metus turėjo daugiau kaip 250 darbuotojų, kad joms būtų teikiama Vyriausybės parama,kaip ir MVĮ.
Dėl siūlymo teikti paramą ar subsidijuoti gaminių sertifikavimą, CE ženklinimą.
Dėl siūlymo teikti 100 proc. garantijas paskoloms, kuriomis iš dalies finansuojami su ES parama vykdomi projektai.

Dėl siūlymo svarstyti galimybę apmokėti išankstines sąskaitas įmonių vykdomuose ES finansuojamuose projektuose ir „Invega“ išduoti draudimo polisus (garantijas).

Dėl siūlymo per „Invega“ kompensuoti palūkanas refinansuojamoms paskoloms.

Dėl siūlymo sudaryti patrauklesnes sąlygas finansiniams tarpininkams dalyvauti priemonėse įmonių likvidumui palaikyti.
Dėl siūlymo operatyviai naudotis Europos institucijų priemonėmis pandemijos sukeltai ekonomikos krizei.

 

Kviečiame susipažinti.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums