Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

Šiaulių miesto verslo tarybos posėdis
2020 08 27

Pasitarimą pradėjo Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis, pasiūlydamas sutarti dėl šių metų pirmininkavimo verslo tarybai. Bendru sutarimu sutarta, kad 2020 metais pirmininkauja ŠPPAR. Nuo Rūmų verslo taryboje dalyvauja ir viceprezidentas Stanislovas Grušas, generalinis direktorius Alfredas Jonuška.  

 Aptarti labai aktualūs Šiaulių miestui, regionui klausimai.
- Lietuvos bendrojo plano 2030 sprendiniai;
- Dėl tvarkos „Mokestinių lengvatų (savivaldybės taikomų mokesčių – žemės mokestis, NT mokestis) verslui taikymo, jei mokami atlyginimai viršija Šiaulių vidutinį DU bent 25 proc.“ pagal Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonę;
- Miesto ekonominė padėtis veikiant Covid 19 pandemijai.

Pristatant Lietuvos bendrojo plano projektą, buvo išsakyta, kad nepakankamai įsijungta į rengimo eigą, būtina teikti pasiūlymus rengėjams. Tai galima padaryti iki spalio 5 d.. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas informavo, kad šį klausimą svarstys Šiaulių regiono plėtros taryboje ir jis siūlys nagrinėti regiono mastu ir teikti bendrus pasiūlymus. Taip pat pakvietė į aptarimą rugsėjo 10 d., atvykti suformulavus konkrečias pastabas ar pasiūlymus. Rūmų pozicija šiuo klausimu jau yra aptarinėjama, manoma, kad nėra pilnai išreikšti miesto ir regiono interesai.

Miesto administracijos direktorius Antanas Bartulis ir strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė Vaida Kalasevičienė pristatė miesto savivaldybės teikiamas mokestines lengvatas verslui. Apsistota ties naujai siūloma ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemone „Mokestinių lengvatų (savivaldybės taikomų mokesčių – žemės mokestis, NT mokestis) verslui taikymo, jei mokami atlyginimai viršija Šiaulių vidutinį DU bent 25 proc.“. Šiuo klausimu vyko konstruktyvi diskusija. Sutarta, kad atlikus paskaičiavimus vyks aptarimas ir vėliau. Verslas pritaria šiai priemonei, nors galima įžvelgti, kad ne visi verslai turės lygias galimybes ja pasinaudoti.

Aptariant miesto ekonominę padėtį veikiant COVID-19 pandemijai, meras mano, kad galėjo būti ir blogiau. Yra biudžeto nesurinkimas, tačiau šiais metais stabilumas bus išsaugotas. Prezidentas Vytis Lembutis pateikė klausimą dėl savivaldybės sprendimo dėl lengvatų verslui patyrusiam sunkumų. Savivaldybė negali atidėti NT, žemės ir žemės mokesčių mokėjimo terminų. Aptarta, kad sprendimas bus keičiamas, kai bus naujas sprendimas.

Sutarta dėl Šiaulių miesto verslo tarybos reguliarių posėdžių rengimo. Verslo taryba sudaryta iš Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių pramonininkų asociacijos vadovų. Verslo taryba sprendimų nepriima, tik išsako savo pozicijas diskutuojamais klausimais.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums