Priimamos paraiškos į verslo ir pasiekimų parodą "ŠIAULIAI 2018"

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai
2017 05 17

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką.

Kvietimas atrankai Nr. 3 skelbiamas http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2017/05/Kvietimas-atrankai-Nr.-3.pdf

 

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2016/12/Vertinimo-ir-atrankos-aprasas-Nr.3.pdf

 

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017m. birželio 23 d. 14.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

2017 m. gegužės 25 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

 

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606044 62.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 170 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums