Jūsų ir Jūsų verslo augimas aktyvioje bendrystėje

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda įgyvendinti projektą "Patirtys kuriančios ateitį"
2018 02 26

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai pradeda įgyvendinti projektą "Patirtys kuriančios ateitį", finansuojamą pagal priemonę 12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas. Projekto tikslas - skatinti Šiaulių regiono gyventojus ir įmones domėtis ES investicijų skatinamais socialiniais - ekonominiais pokyčiais, sudarant sąlygas pamatyti jų rezultatų teigiamą poveikį regiono gyventojų, įmonių ir visuomenės gerovei per ES investicijų Šiaulių regiono (ŠPPAR narių) įmonėse gerąją patirtį.

Projekto įgyvendinimo poreikį lėmė tai, kad Lietuvos ekonominė situacija gerėja, tačiau problema išlieka netolygus regionų augimas, didelė socialinė, ekonominė atskirtis tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir regionų. Ši problema pasireiškia ir Šiaulių regione. Senstanti visuomenė, mažėjantis gyventojų skaičius, nedidelės įsidarbinimo galimybės,  žemas darbo užmokestis, rinkos poreikių neatitinkanti dirbančiųjų kvalifikacija, mažos investicijos didina regiono atskirtį ir stabdo augimą.  Vienas pagrindinių Šiaulių regiono augimo galimų šaltinių - ES investicijų pagalba kuriami ilgalaikiai socialiniai, ekonominiai pokyčiai. Nors ES investicijos turi lemiamos  įtakos regiono ekonomikos raidai, tačiau jos kontraversiškai vertinamos gyventojų ir verslo. Tai lemia komunikacijos apie ES investicijas orientavimas į ES struktūrinius fondus, jų administravimą, sukuriamus trumpalaikius rezultatus, bei tai, kad mažiausiai visuomenė žino apie verslo sąlygų gerinimo programas, nors tai vienas svarbiausių regiono ekonomikos ilgalaikio augimo potencialo šaltinių.  Siekiant Šiaulių regiono augimo per ES investicijas, būtina gyventojams ir verslui parodyti kokybinį ES investicijų aspektą. Siekiant Projekto tikslo bus įgyvendinta informacinė, komunikacinė kampanija "Patirtys kuriančios ateitį", kuri gyventojams ir įmonėms parodys, kaip ŠPPAR įmonių pasinaudojimas ES parama skatina verslų kūrimą ir plėtojimą, verslo augimo galimybių paiešką ir jų išnaudojimą, darbuotojų kompetencijų kūrimą ir konkurencingumo darbo rinkoje gerinimą, profesinių kompetencijų, reikalingų rinkos poreikiams įgijimą. 

Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai šiuo metu įgyvendina daug reikšmingų projektų, įtraukiančių narius, teikiančių naudą ir kuriančių pridėtinę vertę įmonėms, gyventojams, regionui. Projekto "Patirtys kuriančios ateitį" dėka Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmai pristatys ES investicijų teikiamą naudą per ŠPPAR narių ES investicijų naudojimo gerąją patirtį ir sėkmės istorijas.    


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 214 įmonių, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.

Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums