Priimamos paraiškos į verslo ir pasiekimų parodą "ŠIAULIAI 2018"

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose rinkosi visų Šiaulių regione veikiančių verslo asociacijų vadovai
2018 01 05

Jau pirmąją Naujųjų Metų savaitę, ketvirtadienį, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose rinkosi visų Šiaulių regione veikiančių verslo asociacijų vadovai. Pradedami nauji ir tęsiami pradėti darbai. Dar 2014 metais buvo įkurtas savarankiškų regiono verslo organizacijų susirinkimas - Šiaulių regiono verslo forumas. Jo formatas suteikia galimybę svarstyti ir teikti pasiūlymus aktualiais verslui klausimais. Taigi, naudodamasis šia galimybe, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas sukvietė Šiaulių regiono verslo asociacijų vadovus, kad aptartų aktualijas: rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų nustatymo  regiono savivaldybėse bei Šiaulių apskrities ekonominės specializacijos klausimus.

Pasitarimo metu buvo pasidalinta informacija ir išryškintos problemos, kurias sukėlė regiono savivaldybių tarybų priimtos praėjusių metų pabaigoje tvarkos. Informaciją pateikė ir Šiaulių regiono atliekų centro direktorė Jolita Šalkauskienė. Tvarkos savivaldybėse skiriasi, tačiau visose yra ženklus rinkliavos padidėjimas verslui. Tai sukelia daug  nepasitenkinimo bei reikalauja loginio pagrindimo iš atliekų surinkimo sistemos pusės. Pasitarimo metu sutarta, kad regiono verslo asociacijų ir Rūmų vardu būtina paruošti ir inicijuoti LR Vyriausybei nutarimo “Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių” bei atliekų tvarkymo įstatymo  pakeitimus. Taip pat sutarta dėl teikimo ir įtakojimo regiono savivaldybių tarybų vienodų įmokos pastoviosios ir kintamos dalių apskaičiavimo principų taikymo. Rinkliavą rekomenduotume skaičiuoti nuo  darbuotojų skaičiaus, komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimo dažnio, įvertinus atliekų susikaupimo normas. 

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į aplinkos ministerijos baigiamos diegti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos ((toliau-GPAIS), kuri pradėjo veikti 2018 m. sausio 1 d. ir yra privaloma visam verslui: gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, atliekų tvarkytojams, darytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams. Sutarta išanalizuoti šios sistemos poveikį verslo įmonėms.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas pristatė procesus, kurie vyksta ministerijų ir regionų plėtros tarybų lygmenyje dėl regiono ekonominės specializacijos. Šiaulių miesto savivaldybė, prisidedant kitoms apskrities savivaldybėms, rengs ekonominės specializacijos pagrindimo ir pasirinkimo studiją. Čia ypatingą vaidmenį turėtų vaidinti verslo asociacijos ir Rūmai. Sėkmė priklausys nuo verslo atstovų aktyvumo ir bendradarbiavimo rengiant dokumentą. 

Verslo atstovai pasidžiaugė iniciatyva susitikinėti,  dalintis patirtimi bei derinti pozicijas, įtakojant verslo aplinkos gerinimo procesus. 

 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija

 

     


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 187 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums