Startuoja priemonė „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
2021 07 16

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, skatindama netechnologinių inovacijų kūrimą ir diegimą, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal naują Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 7 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Nuo šiandien, liepos 16 d., Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) priima paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą originaliems produktų sprendimams – netechnologinėms inovacijoms sukurti ir diegti. Startuojančia priemone siekiama paskatinti verslą naudotis kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamomis inovatyviomis paslaugomis, kurti ir diegti originalius dizaino bei rinkodaros sprendimus, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Pagal ES investicijų priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ galimi pareiškėjai – labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Jos turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus. Šių įmonių pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos turi būti ne mažesnės kaip 50 tūkst. eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 tūkst. eurų, mažiausia – 20  tūkst. eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjai projekto įgyvendinimo metu gali įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugas. Šios paslaugos apima dizaino sprendimų sukūrimą ir diegimą, t. y. naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, paslaugų pirkimo išlaidas.

Dizaino sprendimo sukūrimo išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos. Dizaino sprendimo diegimo veiklai įgyvendinti išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumams šalinti, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ar paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.

Finansavimą siekiančios gauti įmonės turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://eimin.lrv.lt/, www.lvpa.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums