TARPTAUTINĖS VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODOS „ŠIAULIAI 2012“ NOMINACIJOS
2012 12 06

Gruodžio 3 d. bai­gė­si tris die­nas vy­ku­si tarp­tau­ti­nė vers­lo ir pa­sie­ki­mų pa­ro­da „Šiau­liai 2012“. Iš­da­ly­ti ap­do­va­no­ji­mai ge­riau­siems pa­ro­dos da­ly­viams. No­mi­na­ci­jos bu­vo teikiamos už ge­riau­sius ga­mi­nius, pa­slau­gas ir įdo­miau­sius sten­dus.

ORIGINALIAUSIAS STENDAS

Už geriausią ekspoziciją tradicinė parodos statulėlė įteikta UAB “ŠIAULIŲ VANDENYS” / WTE WASSERTECHNIK Gmbh Vandentvarka ir vandenvala.

Diplomai įteikti:

 1. UAB „ŠERNO PĖDA“/ Rūkyti žvėrienos gaminiai
 2. COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE LIETUVOS FILIALAS – ŠIAULIŲ ATSTOVYBĖ/ Gyvybės draudimas
 3. ŠIAULIŲ „AUŠROS “ MUZIEJUS/ Muziejaus veiklų pristatymas

PARODOS GAMINYS

Ge­riau­siu parodos ga­mi­niu pri­pa­žin­ti UAB „SALDA“ su­pro­jek­tuo­ti ir ga­mi­na­mi ši­lu­mos siurb­liai, nau­do­ja­mi geo­ter­mi­niam šil­dy­mui.

Diplomai įteikti:

 1. ENTIUMAS  IR UAB „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS“/ Mažosios vėjo jėgainės
 2. UAB “RŪTA”/ Dražė liofilizuotos (džiovintos šaltyje) braškės su šokolado įdaru
 3. UAB “PAPILĖS AGUONA”/ Duona “Nerija”, juoda ir balta duona (du viename)
 4. IĮ RVS „TECHNOLOGIJA“/ Pro­duk­tas, tau­so­jan­tis va­rik­lį ir ma­ži­nan­tis ku­ro są­nau­das
 5. LINKUVOS MĖSA/ Vytinta jautiena

PARODOS PASLAUGA

Už ge­riau­sią pa­slau­gą ap­do­va­no­ta „Vy­tau­to“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­la, pra­dė­ju­si mo­ky­ti eko­no­mi­nio vai­ra­vi­mo. Pa­kan­ka va­lan­dą pa­si­va­ži­nė­ti su eko­no­mi­nio vai­ra­vi­mo inst­ruk­to­riu­mi, kad ku­ro są­nau­dos su­ma­žė­tų lit­ru ar net dviem.

Diplomai įteikti:

 1. TEO LT, AB/ Interaktyviosios televizijos GALA funkcija „Žiūrėti nuo pradžių“
 2. VŠĮ ŠIAULIAI PLIUS/ Šiaulių miesto siena
 3. ŠIAULIŲ PROFESINIS RENGIMO CENTRAS/ Mokamosios mokinių bendrovės

Papildomi diplomai-padėkos įteikti Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakultetui už parodoje pristatytą mokslinį-technologinį projektą vandenilio-deguonies dujų generatorių bei Šiaulių rajono savivaldybei už verslumo idėjų skatinimą, dalyvaujant rajono įmonėms ir užsienio partneriams.

 


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums