Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ir kituose Šiauliai SMART renginiuose

Tinkamos darbo jėgos trūkumas ir skolos, susidariusios dėl pandemijos, dydis yra svarbiausios Europos įmonių problemos
2020 11 11

Rūmus Europoje vienijanti organizacija Eurochambres kasmet vykdo reprezentatyvią savo narių apklausą: apie verslo pasitikėjimą, lūkesčius, svarbiausius trukdžius. Ji leidžia palyginti atskirų Europos šalių verslo nuotaikas. Suvestiniai apklausos rezultatai sėkmingai naudojami argumentams, dirbant su Europos Komisijos direktoratais ir kt. institucijomis. Apklausos išvados nagrinėjamos tradiciniame kasmetiniame Europos Ekonomikos Forume.

Šiuometinė apklausa buvo vykdoma tik pasibaigus pirmajai COVID 19 sukeltos pandemijos ir su tuo susijusių suvaržymų bangai. Apklausoje nuomonę išreiškė 58 tūkst. įmonių vadovų iš 29 šalių.

Europos verslas paminėjo dvi svarbiausias šiandienos problemas – tinkamos darbo jėgos trūkumą ir skolos dydį, susidariusį per ekonominę krizę, kurią sąlygojo pandemijos metu apribota žmonių judėjimo ir veiklos laisvė. Jeigu skolų problema nieko nestebina, tai Europos mastu pažymėta darbo jėgos problema buvo daugeliui netikėta. Pasirodo, valstybių vykdytos intervencijos į darbo rinką, konkrečiai, tiesioginės paramos priemonės laikinai darbo netekusiems darbuotojams turi du galus. Dalį potencialių darbuotojų tenkino padidintų ir prailgintų laike pašalpų mokėjimas ir tai atitraukė juos nuo naujų darbo galimybių paieškos.

Lietuvos įmonių apklausos rezultatai  panašūs į kitų šalių rezultatus. Gal tik „pasitikėjimo verslo aplinka“ indeksas labai žemas, kuris Eurochambres išvadose pavadintas „įspėjamai“ žemu. Čia yra vertinamasis rodiklis, Lietuvos įmonių vadovų atsakymus galėjo lemti ir pesimistinės nuotaikos. Visų šalių verslo pasitikėjimo indikatoriai yra žemesni nei buvo 2019 metais.

Apklausos rezultatai suponuoja ir verslo politikos rekomendacijas Europos Komisijai. Pirmiausia, verslo finansinio gyvybingumo išsaugojimas.  Antra, darbo rinkos intervencijos priemonių inventorizavimas, siekiant labiau paskatinti nedirbančius įsijungti į darbo rinką.  Trečia – Europos vadovų deklaruotas „žaliasis kursas“.  Jam pritariama, bet siekiama, kad nebūtų mažinamas įmonių konkurencingumas. Ketvirta, naujai nuskambėjo ir siekis išsaugoti Europos vertybę – bendrąją rinką bei prekių ir paslaugų laisvą judėjimą. Kadangi kartu su karantino priemonėmis, nukreiptomis žmonių judėjimo laisvei riboti, atsiranda ir pagunda protekcionizmui.

 

Plačiau apie apklausos rezultatus, išvadas ir rekomendacijas politikams – priede (anglų kalba).


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Rol Lithuania


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums