Į pradžią path-separator Paslaugos path-separator Renginiai path-separator NEO-FIN KLUBO NARIŲ SUSITIKIMAS

NEO-FIN KLUBO NARIŲ SUSITIKIMAS

Spalio 14 d. NEO-FIN klubo nariai kviečiami diskusijai apie  VMI įgyvendinamus pakeitimus, susijusius su naujuoju i.MAS posistemiu  i.SAF-T.   

2019 05 23 d. Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojams "atvėrė" Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį - i.SAF-T. i.SAF-T – viena iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) dalių. VMI paprašius, šiais metais teikti SAF-T rinkmenas už 2017 m. ir vėlesnius metus turi būti pasirengę  apie 10 tūkst. verslo atstovų. 

NEO-FIN klubo narių susitikimo metu bus diskutuojama, kas tai per sistema, kaip ji veikia, kokias problemas šiandien tektų įveikti su kokiais iššūkiais šiandien susiduria įmonių finansininkai ir buhalteriai, kokie išmanūs sprendimai galėtų palengvinti ir pagreitinti jų darbą. 

Susitikimo svečias Aidas Oganauskas,  CANIAS ERP atstovas. 

Renginyje gali dalyvauti tik NEO-FIN klubo nariai.

NEO-FIN klubas - Rūmų narių atstovų - finansų vadovų, finansininkų, vyr. buhalterių, buhalterių bendruomenė, kurios nariai siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo. Klubo veikla grindžiama Narių tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu bei aktyviu dalyvavimu.
Klubo tikslai:  dalinantis informacija ir patyrimu tarp Klubo narių;  vykdyti ekspertinę veiklą, savitarpio pagalbą „narys-nariui“, pagal Klubo kompetenciją teikti pasiūlymus, reaguojant į pokyčius, susijusius su finansais, mokesčiais ir kitais verslui reikšmingais klausimais;  kelti Klubo narių kompetenciją organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus;  prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas. Klubo narių susitikimai organizuojami ne mažiau kaip 8 kartus per metus.

Dėl papildomos informacijos apie klubo veiklą, narystę susisiekite su klubo koordinatoriumi Rasa Reizgevičiene el. paštu rasa.reizgeviciene@chambers.lt 

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 236 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome Rūmų narį


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums