BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos
2020 11 26

Projektas „BIT – bendradarbystė, inžinerija,technologijos“ skirtas sukurti erdvę Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams. BIT veiks verslumo skatinimo platforma: informavimas, konsultavimas verslo pradžios, steigimo, vystymo, eksporto ir kitais verslo klausimais, vyks mokymai, „verslas – verslui“ veiklos bei seminarai, įgalinantys pasitikėti savimi planuojant ir imantis nuosavo verslo,  įveikiant iššūkius ir pan. Išskirtina tai, kad seminarų vedimui ir žinių dalijimuisi bus pasitelkiami sėkmingai veikiantys verslininkai. Jaunimui vyks verslumo skatinimo festivalis MAKE'ATONAS „Nuo idėjos iki verslo“. BIT bus teikiama pagalba  jauno verslo subjektams vystytis: mentorystė ir verslo pradžiai reikalinga įranga IT programavimo, dizaino, reklamos gamybos, fotografijos srityse. Projektas prisidės prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Projekto tikslas -  bendradarbystės,inžinerijos ir technologijų (BIT) erdvė Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams.

Uždavinys - didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje, teikti pagalbą jauno verslo subjektams.

Veiklos:

1. Verslumo skatinimo platforma siekiantiems kurti verslą.

2. Pagalbos teikimas jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinės grupės:

1. Darbingi Šiaulių miesto gyventojai, ketinantys pradėti verslą.

2.  Jauno verslo subjektai - ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre.

Projekto vertė– 139.060,66 Eur (skiriamas finansavimas 115 000 Eur)

Projekto trukmė - 22 mėnesiai (2020 m. – 2022 m.)

Projekto numeris - Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0459


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 270 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums