Darbinga šeima Šiauliams
2020 10 21

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais – UAB „Darbintera“, VšĮ Šaulių darbo rinkos mokymo centras, UAB „Yvas“, VšĮ Išmanioji mokykla –įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1.- ESFA-T-927-01-0166 „Darbinga šeima Šiauliams“ pagal veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros startegijų įgyvendinimas“.

Projekto tikslas –suteikti pagalbą ir sudaryti sąlygas Šiaulių miesto ekonomiškai neaktyviems, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams integruotis į darbo rinką per praktinių įgūdžių suteikimą ir vaikų priežiūros paslaugų organizavimą.

Projekto tikslinė grupė – darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys.

Laukiami rezultatai: Į projektą bus įtraukti 75 ekonomiškai neaktyvūs asmenys, įskaitant asmenis, esančius atostogose vaikui prižiūrėti ir 40 darbingų gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį (socialinės rizikos šeimų, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos),vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų. Per projekto veiklas ekonomiškai neaktyviems asmenims bus užtikrintas praktinių darbo įgūdžių įgijimas,organizuojamas ugdymas darbo vietoje, sudaromos sąlygos asmenims, esantiems atostogose vaikui prižiūrėti, atnaujinti profesines žinias.

Integraciją skatinančios veiklos „Palik ir eik“: projekto tikslinės grupės atstovams sudarytos sąlygos vaikų priežiūros paslaugoms gauti (40 asmenų).

Projekto trukmė -36 mėnesiai (2020 m. – 2022 m.)

Projekto vertė –133 688, 79 Eur (skiriamas finansavimas 113 292,88 Eur).


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums