EU4Business Connecting Companies, Eko maisto sektorius
2021 02 01

Konsorciumo partneriai: Sevilijos prekybos, pramonės ir laivininkystės rūmai (Ispanija), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), Moldovos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai, Armėnijos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai. Koordinatoriai EK ir Eurochambres.

Projekto tikslas: Prisidėti prie tvarių ekonominio augimo modelių kūrimo ekologiško maisto sektoriuje Rytų partnerystės šalyse, palengvinant investicijų generavimą ir gerinant socialines bei ekonomines sąlygas, piliečių įsidarbinimo galimybes.

Konkretūs tikslai: 1) Remti ekologiškų maisto produktų sektorių verslą remiančias organizacijas (VRO), kad padidėtų Rytų MVĮ konkurencingumas ir internacionalizacija. 2) Sukurti ES ir Rytų šalių VRO ir MVĮ tinklus ekologiško maisto sektoriuje, kad būtų skatinamas tolesnis bendradarbiavimas. 3) Padidinti Rytų VRO gebėjimą atstovauti ir paremti savo nares MVĮ ekologiško maisto sektoriuje. 4) Užmegzti partnerystę tarp Rytų partnerystės šalių ir ES šalių, kad padidėtų tarptautinė prekyba ir būtų palaikoma jų narių MVĮ internacionalizacija. 5) Didinti ES MVĮ supratimą apie verslo galimybes ekologiško maisto sektoriuje Rytų šalyse.

Projekto veiklos: kvietimo teikti paraiškas skelbimas, mokymų pareiškėjams organizavimas, konsultavimas, paraiškų vertinimas, finansuotų projektų monitoringas, rizikos vertinimas, pagalba paramos gavėjams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 – 2022 metai, trukmė 20 mėnesių.

Projekto vertė – 232 800,00 Eur


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums