Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto skatinimas Šiaulių regione
2018 09 25

Projekto tikslas -  skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės jaučia stiprėjančią tarptautinę konkurenciją, todėl ypatingai aktualus tampa gebėjimas kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Tuo tikslu būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Siekiant spręsti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių tarptautiškumo problemas, inicijuojamas projektas, kurio metu bus organizuojamas grupinis įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienio rinkoms siekiu užmegzti bendradarbiavimo santykius su naujais klientais ar partneriais. Projekto metu įmonės dalyvaus įvairiuose pasaulio šalyse vyksiančiose tarptautinėse parodose ir verslo misijose.
Norint kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėms plėsti gamybą ir paslaugas bei  didinti eksporto apimtis, joms būtina užmegzti naujus kontaktus bei surasti partnerius plėtrai tikslinėse šalyse. Tuo tikslu projekto įgyvendinimo metu Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai planuojama organizuoti grupinį kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių dalyvavimą tarptautinėse parodose ir verslo misijose, kurių metu įmonės būtų skatinamos pristatyti savo produkciją ir paslaugas, ieškoti naujų potencialių klientų, bendradarbiavimo santykių su galimais partneriais ir plėsti savo eksportą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad įmonės dalyvaus ne mažiau kaip 2 tarptautinėse specializuotose parodose, kuriose paprastai yra nenutrūkstamas suinteresuotų lankytojų srautas, iš kurių didžioji dalis – potencialūs klientai. Tokiu būdu įmonėms bus sudaryta galimybė tiesioginio kontakto metu bendrauti su potencialiais klientais, pateikti jam savo prekių ir paslaugų privalumus, motyvuoti bendradarbiauti ir pan.
Taip pat projekto metu bus organizuojamos išvykstamosios verslo misijos, kurių metu Lietuvos įmonėms bus surengti susitikimai su potencialiais verslo partneriais užsienio šalyse, vizitai į sėkmingai dirbančias užsienio įmones, prisistatomieji pokalbiai ir pan. Užmegzti pirminiai kontaktai suteiks galimybę įmonėms toliau tęsti bendravimą su potencialiais užsienio klientais ar partneriais, geriau pažinti atitinkamos šalies verslo kultūrą, eksporto į tam tikrą šalį niuansus.

Laukiamas rezultatas:
Sėkmingai įgyvendinus projektą, didės įmonių eksporto, apyvartos apimtys, žinomumas tarptautinėse rinkose. Visai tai stiprins jų konkurencinį pranašumą. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto numeris - 03.2.1-LVPA-K-801 Naujos galimybės LT
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-2020 metai
Projekto vertė – 265 886,23 Eur
Projekto paramos dydis – 200 000 Eur


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums