Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas
2018 09 25

Projekto tikslas - skatinti įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Lietuvos įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo įmonių gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Nepaisant pastaruoju metu pastebimo pardavimų augimo, esant labai ribotai vidaus rinkai, įmonės išlieka pažeidžiamos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, todėl greta kitų priemonių, skatinančių jas kurti naujus ar tobulinti esamus produktus, didinti produktyvumą, būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Siekiant spręsti įmonių tarptautiškumo problemas, inicijuojamas projektas, kurio metu bus organizuojamas grupinis įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienio rinkoms siekiu užmegzti bendradarbiavimo santykius su naujais klientais ar partneriais. Projekto metu įmonės dalyvaus įvairiose pasaulio šalyse vyksiančiose tarptautinėse parodose ir verslo misijose.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad įmonės dalyvaus ne mažiau kaip 5 tarptautinėse specializuotose parodose, kuriose paprastai yra nenutrūkstamas suinteresuotų lankytojų srautas, iš kurių didžioji dalis – potencialūs klientai. Tokiu būdu įmonėms bus sudaryta galimybė tiesioginio kontakto metu bendrauti su potencialiais klientais, pateikti jam savo prekės privalumus, motyvuoti bendradarbiauti ir pan.
Taip pat planuojama, kad projektu metu bus organizuojamos išvykstamosios verslo misijos, kurių metu Lietuvos įmonėms bus surengti susitikimai su potencialiais verslo partneriais užsienio šalyse, vizitai į sėkmingai dirbančias užsienio įmones, prisistatomieji pokalbiai ir pan. Užmegzti pirminiai kontaktai suteiks galimybę įmonėms toliau tęsti bendravimą su potencialiais užsienio klientais ar partneriais, geriau pažinti atitinkamos šalies verslo kultūrą, eksporto į tam tikrą šalį niuansus.

Laukiami rezultatai:
Įmonės ir toliau palaikys tolimesnius verslo kontaktus su naujais partneriais, savo lėšomis ir toliau galės dalyvauti parodose, verslo misijose, siekiant išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje erdvėje.
Sėkmingai įgyvendinus projektą, didės įmonių eksporto, apyvartos apimtys, žinomumas tarptautinėse rinkose. Visai tai stiprins jų konkurencinį pranašumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto numeris - 03.2.1-LVPA-K-801 Naujos galimybės LT
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 - 2020 metai
Projekto vertė – 398 823 Eur
Projekto paramos dydis – 300 000 Eur


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums