PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 7.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Yvas, UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

Statybos įmonių klasterio bendro produkto vystymas eksporto rinkose
2020 01 03

Projekto tikslas - didinti statybų ir susijusių sektorių įmonių tarptautiškumą.

Projekto esmė:

Lietuvos statybos sektoriaus ir susijusioms įmonėms sunku integruotis į tarptautines rinkas su nežinomu prekės ženklu, mažos ir vidutinės įmonės dėl pajėgumų stokos nepajėgia vykdyti stambių užsakymų, todėl negali pritraukti stambių pirkėjų, įmonės, veikdamos individualiai, yra nepajėgios optimizuoti visų produktų kūrimo ciklo grandžių,kai mažaaukščio ar daugiaaukščio namo statybai „iki rakto“ yra reikalingos skirtingų sričių dedamosios (koncepcijos kūrimas, projektavimas, statybos darbų vykdymas, dizainas, baldų gamyba ir kt.), todėl nėra sukuriami didelės pridėtinės vertės produktai. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint pašalinti pagrindines statybų sektoriaus ir susijusių įmonių konkurencingumą ribojančias priežastis bei palengvinti įsiliejimą į dideles užsienio rinkas, statybų klasteris planuoja vykdyti jam priklausančių įmonių sinergija paremtas veiklas, nukreiptas į naujų eksporto rinkų, tarptautinių tinklų paiešką, produkcijos pritaikymą užsienio rinkoms, naujų klientų užsienio rinkose paiešką ir kt. Klasteryje persipina paslaugų ir gamybos sektorių įmonės, galinčios savo pačių pagamintą lietuviškos kilmės produkciją integruoti į namų statybos „iki rakto“ pridėtinės vertės kūrimo grandines.

Laukiami rezultatai:

Tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti klasterio įmonių tarptautiškumo problemas, užtikrins efektyvų įmonių dalyvavimą kiek galima pilnesnėje produkcijos vertės kūrimo grandinėje ar jos svarbiausiuose etapuose, padės populiarinti lietuviškus prekės ženklus užsienio rinkose, skatins klasterio įmonių eksporto didėjimą. Projektui būtina ES parama, nes finansavimas leis projektą įgyvendinti kompleksiškai ir platesniu mastu. Be ES paramos projektas būtų vykdomas mažesne apimtimi, kas neleistų pasiekti užsibrėžtų tikslų ir rezultatų per numatytą laikotarpį.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 Verslo klasteris LT.

Projekto numeris - 03.2.1-LVPA-K-807-02-0015

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2019 – 2021 metai

Projekto vertė – 449.677,64 Eur

Projekto paramos dydis – 283.074,86 Eur


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 239 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums