PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

Profesinį mokymą organizuojančių ir vykdančių asmenų kvalifikacijos kėlimas, susipažįstant su pirminio ir tęstinio profesinio mokymo ypat...
2011 11 10

LEONARDO DA VINČI PROJEKTAS „PROFESINĮ MOKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO
YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ŠALYSE“ (NR. LLP-LDV-VETPRO-2010-LT-0448).

Projekto tikslas:
Sparčiai kylant profesionalių darbuotojų kvalifikaciniams reikalavimams švietimo sistemoje, padėti Telšių, Mažeikių, Šiaulių profesinio mokymo institucijoms ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams
plačiau susipažinti su 3 Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo sistemos ypatumais, inovatyvumu ir derme bei mokymo kokybės užtikrinimu.

Projekto dalyviai:
Profesinį mokymą organizuojantys ir vykdantys asmenys.

Projekto rezultatai:
• Profesinį mokymą vykdantys ir organizuojantys asmenys parengiamojo etapo metu išnagrinėjo savo įstaigos veiklą, susijusią su profesiniu mokymu ir parengė pristatymą „Profesinis mokymas: galimybės ir pasiūla“ CD formate.
• Vizitų dalyviai parengė pristatymus apie ES priimančias profesinio mokymo įstaigas tema ”Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo ypatumai, inovatyvumas ir dermė ES šalyse“.
• Pasibaigus mobilumo vizitams, kiekvienoje mokymo institucijoje buvo surengtas projektinis renginys ”Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo ypatumai, inovatyvumas ir dermė ES šalyse“, į kurį buvo pakviesti
 mokytojai, mokiniai, mokyklų bendruomenių nariai, kurie buvo supažindinti su įgytomis žiniomis.

Įgyvendinimo laikotarpis
2010-09-01―2011-08-31

Pareiškėjas
Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Projekto partneriai
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių profesinio rengimo centras, Mažeikių politechnikos mokykla. Užsienio partneriai - profesinio mokymo institucijos Vokietijoje, Estijoje, Graikijoje.

Finansavimas
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis pranešimas atspindi autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums