Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija
2011 11 11

EQUAL iniciatyvos projektas „Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija“ (Nr. EQ/2004/1130-24)

 Projekto tikslas:

 • nustatyti šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo situaciją ir kliūtis aukštojo mokslo įstaigose
 • ištirti aukštojo mokslo įstaigų studentų, darbuotojų ir vadybinio, administracinio personalo stereotipines nuostatas į lyčių vaidmenis šeimoje ir profesiniame gyvenime
 • nustatyti šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo mokymo(-si) vietoje poreikius, šeimai palankių studijų ir darbo vietų kriterijus 
   

 Projekto rezultatai:

 • dominuoja tradicinis darbo diskursas
 • interesų plėtoti universitetą kaip palankią šeimai organizaciją divergencija
 • universiteto narių šeimos poreikiai kaip neformali ir mažiau vertinga realybė
 • santykių ir komunikacijų valdymo kompetencijų stoka bei konkurencingumas universitete
 • erdvės ir laiko, orientuoto į šeimos ir darbo vaidmenų derinimą, stoka universitete
 • palankaus šeimai organizacijos resursai Šiaulių universitete: žmogiškumas, laisvalaikio organizavimas, kvalifikacijos kėlimas

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
 

2004-2006 m.

 Projekto partneriai:

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas (ŠPSS); Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA); Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (ŠPPAR); Nyderlandai, Brandweer Van Binner naar Buiten NL-2004/EQH/0004; Danija, Mpowermen2men DK-33; Ispanija, IGUALDADER ES-ES20040102; Lietuva, Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija LT-23  
 

 Finansavimas:

Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. 
 

 Koordinatorius: Šiaulių universitetas.

Daugiau informacijos:

www.family-friendly-university.su.lt


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 232 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums