Home path-separator Membership path-separator Rūmų klubai path-separator Finansininkų klubas Neo-Fin

Finansininkų klubas Neo-Fin

 „NEO-FIN klubas“ – klubas prie Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų. Tai įmonių finansininkų ir buhalterių bendruomenė, vienijanti finansų vadovus, finansų specialistus, buhalterius bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

KLUBO TIKSLAI

Dalinantis informacija ir patyrimu tarp Klubo narių.

Vykdyti ekspertinę veiklą, savitarpio pagalbą „narys-nariui“, pagal Klubo kompetenciją teikti pasiūlymus, reaguojant į pokyčius, susijusius su finansais, mokesčiais ir kitais verslui reikšmingais klausimais. 

Kelti Klubo narių kompetenciją organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus.

Prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės,visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas.

Membership
Siauliai CCIC unites 276 members.
Introducing THE MEMBER
Write to us