Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai

RŪMŲ FUNKCIJOS IR ATLIEKAMOS PASLAUGOS
(Išrašas iš Lietuvos respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatų)

RŪMAI VYKDO ŠIUOS UŽSAKYMUS:

 •  Skatina prekybos, pramonės, statybos, remonto, transporto, ryšių, bankų bei draudimo, turizmo, paslaugų, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų ir verslo infrastruktūros plėtrą;
 •  Tiria bei padeda plėtoti naujas verslo sritis, skatindami kurti papildomas darbo vietas regione;
 •  Skatina užsienio prekybą, atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su šalies valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio ūkio subjektais, valstybės ir kitomis institucijomis;
 •  Įgyvendina kitus uždavinius, susijusius su verslo savivalda ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams;
 •  Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo narių interesams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtotės;
 •  Savo iniciatyva arba valstybės institucijų užsakymu atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui.

RŪMŲ PASLAUGOS:

 •  išduoda nustatytų formų prekių kilmės sertifikatus bei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas;
 •  EAN sistemos numerių (brūkšninių kodų) suteikimas;
 •  tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
 •  informuoja Rūmų narius apie užsienio firmų verslo pasiūlymus;
 •  rengia ir leidžia Lietuvos firmų verslo pasiūlymų rinkinį užsieniui anglų, vokiečių ir rusų kalbomis;
 •  informuoja ir konsultuoja Rūmų narius bei kitas Lietuvos firmas apie parodas ir muges užsienyje;
 •  konsultuoja ir teikia pagalbą Rūmų nariams, norintiems susirasti verslo partnerių užsienyje;
 •  konsultuoja Rūmų narius ir kitas Lietuvos firmas muitų, prekių kilmės sertifikatų, ATA Carnet klausimais;
 •  ruošia ir leidžia Rūmų informacinį biuletenį; organizuoja užsienio verslininkų misijas Lietuvoje ir Lietuvos verslininkų misijas užsienyje;
 •  organizuoja užsienio ir Lietuvos įmonių firmų pristatymus;
 •  organizuoja parodų ir mugių užsienyje aplankymą ir dalyvavimą jose; parenka ekspertus prekių kokybei, kiekiui ir komplektiškumui tirti;
 •  konsultuoja arbitražo klausimais;
 •  atlieka rinkos tyrimus pagal Lietuvos ir užsienio firmų užsakymus;
 •  teikia Lietuvos ir užsienio firmų užsakymu informaciją apie užsienio ir Lietuvos Respublikos firmų patikimumą;
 •  reklamuoja Rūmų narių produkciją bei paslaugas Rūmų informaciniame biuletenyje ir elektroninėse verslo informacinėse sistemose.
 •  įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant profesinį jaunimo mokymą bei suaugusiųjų švietimą;
 •  organizuoja mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, išduoda jų baigimą patvirtinančius dokumentus, rengia konferencijas ir seminarus; išduoda ATA knygeles;
 •  suteikia EAN brūkšninius kodus;
 •  teikia informaciją apie įmonių būklę iš tvarkomo prekybos (verslo) registro.

RŪMŲ FUNKCIJOS:

 •  Skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą;
 •  Tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;
 •  Skatina užsienio prekybą;
 •  Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo nariams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo;
 •  Atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis;
 •  Savo iniciatyva arba gavę valstybės institucijų užsakymą atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus;
 •  Tvarko prekybos registrą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus;
 •  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas;
 •  Tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
 •  Steigia Rūmų arbitražą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus;
 •  Steigia įvairių rūšių įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas;
 •  Steigia Rūmų filialus bei atstovybes regione ir užsienyje.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2011 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.