PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

32 mln. eurų ES investicijų verslui diegti aplinką tausojančias technologines inovacijas
2018 12 14

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), švaresnės gamybos inovacijų diegimą, gamybos procesų modernizavimą ir optimizavimą, technologijų ir žaliavų pakeitimus, gaminio savybių modifikavimą antriniam atliekų panaudojimui ir perdirbimui. Investicijos į materialųjį turtą pagal šią priemonę sudarytų galimybę verslui diegti švaresnės gamybos inovacijas, mažinančias neigiamus klimato kaitos ir šiltnamio efekto padarinius, taršos poveikį aplinkai ir tausojančias gamtos išteklius. Šios investicijos taip pat leistų pakartotinai perdirbti atliekas ir jas panaudoti naujų produktų gamybai.

Paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT+“ gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių vidutinės pačios pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. eurų.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 1,5 mln. eurų, mažiausia – 50 tūkst. eurų. 
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 45 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė, ir 35 procentų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 10 dienos.

Kvietimo dokumentai skelbiami svetainėse www.esinvesticijos.lthttp://ukmin.lrv.lt/www.lvpa.lt.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums