PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

Šiaulių apskrities verslo forumas aktualizuoja problemas
2018 12 17

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko Šiaulių regiono verslo asocijuotų struktūrų – rajonų verslininkų asociacijų  ir prekybos pramonės ir amatų rūmų vadovų susitikimas. Dalyvavo Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Šiaulių rajono asociacijų ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai.  Regiono verslininkai jaučia poreikį vienytis ir formuoti bendrą verslo poziciją mūsų regiono ekonominio vystymosi klausimais. Visi sutarė, kad Šiaulių regiono pastoviai veikiantis regiono verslo forumas – verslo organizacijų susirinkimas yra puiki vienijanti verslininkus atstovaujančių organizacijų veiklos forma. Tai aktualėja svarstant regioninės politikos formavimo ekonominius klausimus. Susitikimųmetu svarstomi ir teikiami pasiūlymai aktualiais verslui klausimais. Kiekvieno užsidarymas savo aplinkoje nieko gero neduoda. Regiono konkurencingumas didele dalimi priklauso nuo visų savivaldybių teritorijose veikiančių ūkio subjektų gyvybingumo, pajėgumo ir ekonominio augimo.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad išlieka aktualus ir reikalaujantis analizės bei diskusijų atliekų surinkimo klausimas. Tai kelia visų rajonų verslo organizacijos. Radviliškio verslininkų asociacijos vadovas Gediminas Lipnevičius informavo, kad aktyvių verslininkų   dėka Radviliškyje buvo pasiektas susitarimas dėl atliekų surinkimo įkainių, suprantamų verslui. Bet šiuo metu savivaldybė vėl siūlo nesuprantamą papildomą priemoką tiek versluui, tiek buitiniams vartotojams. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas pažymėjo, kad būtina detaliai išanalizuoti atliekų surinkimo sistemos darbą ir šios paslaugos kainodarą.  Sarbu susitarti, kaip įgalinti „užsidirbti“ iš išrušiuotų atliekų kaip žaliavos ar pagaminto deginimui „kuro“. Atliekų surinkimo sistema turi turėti aiškius pagrįstus kaštus ir planą kaip nebebus didinama kaina už atliekų surinkimą. Taip pat svarbu sujungti gamybiniųir buitinių atliekų surinkimo ir panaudojimo klausimus. Aplinkos ministerijos neveikiantis GPAIS projektas tai tik papildoma administracinė našta verslui. Sutikime sutarta, kad 2019 metais be atliekų klausimo forumas tarsis kaip per Rūmus ir asociacijas padėti smulkiam ir vidutiniam verslui pasinaudoti ES struktūrinės paramos lėšomis. Taip pat bendru sutarimu sutarta teikti siūlymus Kelmės, Joniškio ir Pakruojo savivaldybėms rajonų verslo tarybų įsteigimo klausimą. Kaip Šiaulių miesto ir rajono patirtis rodo, tai puiki verslo ir savivaldos susikalbėjimo forma. Visi dalyviai pastebėjo, kad Šiauliųregiono verslo organizacijų bendravimas ir bendradarbiavimas gali ženkliai prisidėti prie spartesnio pozityvios verslo aplinkos formavimo savivaldybėse.

 

Alfredas Jonuška

Gen. direktorius

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums