Startuoja dvi naujos ES paramos priemonės verslui
2020 10 28

Kvietimas pagal priemonę COVID-19 produktai LT sustabdytas. Galima teikti paraiškas priemonei COVID-19 MTEP.

Kviečiame pasinaudoti Europos Sąjungos investicijų parama ir įgyvendinti projektus, kuriais siekiama spręsti COVID-19 pandemijos sukeltas problemas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimusteikti paraiškas pagal dvi naujas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemones: „COVID-19 MTEP“ ir „COVID-19 produktai LT“.

Šiomis priemonėmis siekiame paskatinti verslą ieškoti veiksmingų būdų kovoti tiek su COVID-19, tiek sudaryti galimybes greičiau įveikti dėl pandemijos kilusius iššūkius. Verslas galės kurtikoronavirusui suvaldyti reikalingus produktus, tokius kaip reagentai,komponentai vakcinoms ar apsauginės priemonės, sertifikuoti naujus produktus ir technologijas, taip pat gaminti kovai su koronavirusu reikalingus produktus.Bus finansuojama net iki 95 proc. projektų vertės.

Priemone „COVID-19 MTEP“ bus remiami su COVID-19 susiję moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas.

Šiems projektams įgyvendinti numatoma paskirstyti iki 30 mln. eurų. Finansavimo dydis – nuo 40tūkst. iki 1 mln. eurų. Bus finansuojama iki 80 proc. projekto vertės, o jei mokslinių tyrimų projektas bus finansuojamas daugiau nei vienos valstybės narės arba įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis, finansavimas didėja iki 95 proc.

Priemonė „COVID-19 produktai LT“ skirtainvesticijoms į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą skatinti.

Bus finansuojamas  įrangos įsigijimas ir su naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, kai jos skirtos vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių gamybai, medicinos priemonių ir reikmenų gamybai, dezinfekavimo priemonių gamybai, duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamybai.  

Pagal šią priemonę verslui bus paskirstyta iki 31 mln. eurų. Didžiausia projektui galima skirti suma – 1 mln. eurų, mažiausia – 100 tūkst. eurų. Bus finansuojama iki 80 proc. projekto vertės, o jei investavimas bus užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos, finansuojama dalis didėja iki 95 proc.

Priemonių „COVID-19 MTEP” ir „COVID-19 produktaiLT“ projektų atranka atliekama tęstinės atrankos būdu. Paraiškos pagal šiaspriemones priimamos iki š. m. lapkričio 27 dienos.

Kvietimo dokumentai skelbiami interneto svetainėse www.esinvesticijos.ltir http://eimin.lrv.lt.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 255 įmones, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums