PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

Ūkio ministerija siekia išplėsti verslui skirtų garantijų spektrą
2019 01 03

Naujos garantijos užtikrins verslui daugiau finansavimo šaltinių ir spręs apyvartinių lėšų trūkumo problemą. Ministerijos siūlymui jau pritarė Vyriausybė. Naujos garantijos eliminuos vienas svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria šalies verslas. Paslaugų eksporto augimui didele kliūtimi išlieka rizikos, su kuriomis įmonės susiduria ne Europos Sąjungos valstybėse, pavyzdžiui, Kinijoje, Ukrainoje, Kazachstane ir kitose šalies verslui svarbiose rinkose. Analogiškos kredito garantijos, orientuotos į prekių eksportą, yra populiarios, todėl tikimasi, kad nauja priemonė paskatins ieškoti naujų partnerių rizikingose rinkose ir paslaugų tiekėjų. Smulkiųjų ir vidutinių gamybos įmonių plėtrą labiausia varžo dažnai nepagrįsta baimė prisiimti finansinius įsipareigojimus įsigyjant gamybai reikalingą įrangą. Taigi nauja priemonė paskatins plėtrą ir technologinį atsinaujinimą, kuriam dažnai pakankama naudota, geros kokybės įranga. 

Ūkio ministerijos pateiktame Valstybės skolos įstatymo pakeitimo projekte numatyta nauja priemonė, leisianti kredituojančiam eksportuotojui atgauti dalį negauto atlygio pagal atidėtą mokėjimą už suteiktas paslaugas. Tai leis šalies verslui, ieškančiam ir pradedančiam bendradarbiauti su naujais ne Europos Sąjungoje veikiančiais verslo partneriais, sumažinti riziką, susijusią su klientų nemokumu ir apyvartinių lėšų trūkumu. Kita nauja priemonė – garantijos už naudotos gamybinės įrangos ir įrenginių finansinės nuomos sandorius. Garantijos suteiks galimybę įmonėms, ypač neseniai pradėjusioms veiklą, įsigyti jų poreikius atitinkančios kokybiškos ir tinkamos kainos naudotos gamybinės įrangos arba naudotų įrenginių ir technologinių linijų. Tai paskatins ne tik smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, bet ir technologinį atsinaujinimą. Taip pat numatoma teikti garantijas už obligacijų įsigijimo sandorius, kurios padės smulkiajam ir vidutiniam verslui už įmonės išleistus skolos vertybinius popierius įgyti lėšų, reikalingų investicijoms finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti.  Valstybės skolos įstatymo pakeitimo projektas bus teikiamas tvirtinti Seimui. Parlamentui priėmus įstatymą šias priemones teiktų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“).


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums