Kviečiame registruotis dalyvauti parodoje "Šiauliai 2019"

Į pradžią path-separator Projektai path-separator Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

Sektorinių kompetencijų ugdymas apdirbamosios gamybos įmonėse

Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto esmė: darbuotojų darbo produktyvumas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių įmonių konkurencingumą. Atsirandančios naujos technologijos ir inovacijos nuolat verčia darbuotojus taikytis prie pokyčių, ieškoti galimybių tobulinti esamą kompetenciją ir įgūdžius bei įgyti papildomų žinių.Be to, mokymo įstaigas baigusiems specialistams trūksta praktinio pasirengimo įgūdžių, turėdami formalią kvalifikaciją jiems dažnai trūksta pasirengimo dirbti darbo vietose, kur reikia papildomų specifinių kompetencijų, o tai tiesiogiai įtakoja jų galimybes atlikti pavestą darbą. Siekiant spręsti minėtas problemas ir norint užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, įgyvendinamas projektas, kurio metu bus sudaroma galimybė apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus,skirtus sektorinėms kompetencijoms, tiesiogiai susijusioms su esamomis ir būsimomis darbuotojo pareigomis, ugdyti.

Naujos galimybės LT

Šiaulių regiono pramonės įmonių eksporto apimčių didinimas

Projekto tikslas - skatinti įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Lietuvos įmonių augimas ir verslo plėtra tiesiogiai priklauso nuo įmonių gebėjimo kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Nepaisant pastaruoju metu pastebimo pardavimų augimo, esant labai ribotai vidaus rinkai, įmonės išlieka pažeidžiamos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, todėl greta kitų priemonių, skatinančių jas kurti naujus ar tobulinti esamus produktus, didinti produktyvumą, būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

Naujos galimybės LT

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto skatinimas Šiaulių regione

Projekto tikslas -  skatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmones naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Projekto esmė:
Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus įmonės jaučia stiprėjančią tarptautinę konkurenciją, todėl ypatingai aktualus tampa gebėjimas kurti ir eksportuoti tarptautiniu mastu konkurencingus gaminius bei paslaugas. Deja, lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos įmonių vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos itin geram rezultatui pasiekti. Tuo tikslu būtina imtis priemonių, skatinančių įmones, kuo daugiau dėmesio skirti užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai.

„Reinnovate“

„Reinnovate“ yra Europos Komisijos pagal „Erasmus +“ programą finansuojamas projektas. „Erasmus“ programos tikslas yra stiprinti pramonės ir švietimo paslaugų teikėjų ryšius.

FanpLESStic-sea

  • „FanpLESStic“ projekte dalyvauja organizacijos iš aštuonių šalių, esančių prie Baltijos jūros (Švedija, Suomija, Norvegija, Danija, Lenkija, Latvija, Lietuva ir Rusija).
  • Bendras projekto biudžetas yra 2 968 068,80 EUR, projektas finansuojamas ES Interreg programos lėšomis.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2019 m. sausio 1d. Iki 2021 m. birželio 30 d.

Projekto koordinatorius yra organizacija "Sweden Water Research",  Lietuvoje Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Šis projektas orientuotas į mikroplastikų kiekio mažinimą Baltijos jūroje. Projekto tikslas - gilinti žinias ir supratimą apie šių ypač smulkių plastiko dalelių plitimo būdus ir šaltinius, matuoti įvairių šaltinių įtaką ir vertinti ekonomiškai palankių metodų efektyvumą mikroplastikų kiekiui mažinti.

BALTMET GROUP klasterio vystymas naujose eksporto rinkose

Projekto tikslas:

didinti BALMET Group klasterio įmonių tarptautiškumą.

Amatininkų ir menininkų Baltijos jūros regione rankų darbo gaminių komercializavimas (#S001 BALTIC MAKERS)

Projekto tikslas - pagerinti Baltijos jūros regiono šalių amatininkų bendradarbiavimą ir profesionalizaciją per geresnę rankų darbo gaminių komercializaciją ir informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.

Apdirbamosios gamybos darbuotojų kompetencijų ugdymas

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį apdirbamosiosgamybos įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ugdant sektorines kompetencijas.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto tikslas – skatinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, darbo našumo didėjimą.

Patirtys kuriančios ateitį

Projekto "Patirtys kuriančios ateitį" tikslas - skatinti Šiaulių regiono gyventojus ir įmones domėtis ES investicijų skatinamais socialiniais - ekonominiais pokyčiais, sudarant sąlygas pamatyti jų rezultatų teigiamą poveikį regiono gyventojų, įmonių ir visuomenės gerovei per ES investicijų Šiaulių regiono įmonėse gerąją patirtį.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 231 įmonę, dirbančias įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Mėnesio narys


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums