PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

Į pradžią path-separator Apie mus path-separator Misija ir veiklos kryptys

Misija ir veiklos kryptys

Svarbiausias organizacijos tikslas – siekti verslui palankios aplinkos regione ir šalyje.

Rūmų pagrindinė misija - atstovavimas Rūmų narių bendriesiems interesams. Vienas pagrindinių uždavinių – padėti nariams efektyviai vystyti savo veiklą bei pasiekti, kad Rūmus, jų narius ir jų partnerius, kitas asocijuotas verslo struktūras regioninė ir vietinė valdžia pripažintų patikimais socialiniais ekonominiais partneriais.

Rūmai veiklos komitetuose, darbo grupėse Rūmai rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo  nariams rengia  pasiūlymus dėl  regiono ekonominės veiklos plėtojimo. Savo veikla skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei klasterių kūrimąsi ir plėtrą regionuose. Atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės, valdžios ir  valdymo institucijomis,  užsienio šalių  ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis.

 

ŠIAULIŲ  PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ  VEIKLOS KRYPTYS:  

 

KONKURENCINGO VERSLO PLĖTRA 

1.    Paslaugų verslo vystymui teikimas ir tarpininkavimas, atsižvelgiant į narių interesų prioritetus bei jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje
2.    Eksporto skatinimas. Verslo misijų ir parodų organizavimas.
3.    Įmonių veiklos, gerosios patirties sklaida ir gerų ekonominių rezultatų viešinimas.
4.    Klasterizacijos procesų skatinimas ir fasilitavimas.
5.    Nuoseklus projektų vadybos kompetencijų kėlimas. Projektinę veiklą efektyvus derinimas su rūmų narių bei regiono poreikiais.
6.    Motyvuotos narystės Rūmuose ugdymas ir  narių skatinimas aktyviai dalyvauti Rūmų veikloje.
7.    Dalyvavimas įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių verslo sąlygas, kūrime bei tobulinime.
8.    Sąlygų kūrimas, priemonių teikimas ir įgyvendinimas, mažinantis biurokratinę naštą rūmų nariams ir visai verslo bendruomenei.

 

REGIONINĖ PLĖTRA  

1.    Abipusiai naudingos partnerystės su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis Įtvirtinimas.
2.    Verslo atstovavimas Šiaulių ir Telšių regionų plėtros tarybose
3.    Rūmų struktūrinių padalinių plėtra regionuose.
4.    Bendradarbiavimo su kitomis asocijuotomis verslo struktūromis stiprinimas ir koordinavimas.
5.    PPAR įtakos didinimas regiono ekonominės plėtros procesuose (įtraukiant Rūmų narius, kaip ekspertus).
6.    Bendradarbiavimas su regiono savivaldybių valdžia, skatinant įmonių plėtrą, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą.

 

ŠVIETIMAS

1.    Socialinės partnerystės tarp įmonių ir profesinio mokymo, mokslo ir institucijų skatinimas, konstruktyvios verslo ir švietimo bendruomenių sąveikos palaikymas regione.
2.    Dalyvavimas profesinio mokymo, aukštojo mokslo plėtros ir vystymo procesuose.
3.    Profesinio orientavimo, specialistų ruošimo sistemų įtakojimas regione.
4.    Rūmų ekspertinio potencialo didinimas.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums