Administracija

 

Generalinis direktorius

Alfredas Jonuška
el.p. alfredas.jonuska@chambers.lt

Telšių filialo direktorė

Jolanta Norvaišienė

el. p. jolanta.norvaisiene@chambers.lt

Finansininkė

Ingrida Paškevičiūtė
el.p. ingrida.paskeviciute@chambers.lt

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė

Edita Grigaliauskienė
el.p. edita.grigaliauskiene@chambers.lt

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė

Angelė Dunajevienė
el.p. angele.dunajeviene@chambers.lt

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė

Aistė Čepaitienė
el.p. aiste.cepaitiene@chambers.lt

Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Inga Medžidovienė

el.p. inga.medzidoviene@chambers.lt

Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Jonuškienė
el.p. daiva.jonuskiene@chambers.lt

Ekspertė

Rasa Kripaitienė
el.p. rasa.kripaitiene@chambers.lt

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums