Į pradžią path-separator Apie mus path-separator Veiklos pagrindai path-separator Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai

RŪMŲ FUNKCIJOS IR ATLIEKAMOS PASLAUGOS
(Išrašas iš Lietuvos respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatų)

RŪMAI VYKDO ŠIUOS UŽSAKYMUS:

 •  Skatina prekybos, pramonės, statybos, remonto, transporto, ryšių, bankų bei draudimo, turizmo, paslaugų, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų ir verslo infrastruktūros plėtrą;
 •  Tiria bei padeda plėtoti naujas verslo sritis, skatindami kurti papildomas darbo vietas regione;
 •  Skatina užsienio prekybą, atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su šalies valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio ūkio subjektais, valstybės ir kitomis institucijomis;
 •  Įgyvendina kitus uždavinius, susijusius su verslo savivalda ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams;
 •  Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo narių interesams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtotės;
 •  Savo iniciatyva arba valstybės institucijų užsakymu atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui.

RŪMŲ PASLAUGOS:

 •  išduoda nustatytų formų prekių kilmės sertifikatus bei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas;
 •  EAN sistemos numerių (brūkšninių kodų) suteikimas;
 •  tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
 •  informuoja Rūmų narius apie užsienio firmų verslo pasiūlymus;
 •  rengia ir leidžia Lietuvos firmų verslo pasiūlymų rinkinį užsieniui anglų, vokiečių ir rusų kalbomis;
 •  informuoja ir konsultuoja Rūmų narius bei kitas Lietuvos firmas apie parodas ir muges užsienyje;
 •  konsultuoja ir teikia pagalbą Rūmų nariams, norintiems susirasti verslo partnerių užsienyje;
 •  konsultuoja Rūmų narius ir kitas Lietuvos firmas muitų, prekių kilmės sertifikatų, ATA Carnet klausimais;
 •  ruošia ir leidžia Rūmų informacinį biuletenį; organizuoja užsienio verslininkų misijas Lietuvoje ir Lietuvos verslininkų misijas užsienyje;
 •  organizuoja užsienio ir Lietuvos įmonių firmų pristatymus;
 •  organizuoja parodų ir mugių užsienyje aplankymą ir dalyvavimą jose; parenka ekspertus prekių kokybei, kiekiui ir komplektiškumui tirti;
 •  konsultuoja arbitražo klausimais;
 •  atlieka rinkos tyrimus pagal Lietuvos ir užsienio firmų užsakymus;
 •  teikia Lietuvos ir užsienio firmų užsakymu informaciją apie užsienio ir Lietuvos Respublikos firmų patikimumą;
 •  reklamuoja Rūmų narių produkciją bei paslaugas Rūmų informaciniame biuletenyje ir elektroninėse verslo informacinėse sistemose.
 •  įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant profesinį jaunimo mokymą bei suaugusiųjų švietimą;
 •  organizuoja mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, išduoda jų baigimą patvirtinančius dokumentus, rengia konferencijas ir seminarus; išduoda ATA knygeles;
 •  suteikia EAN brūkšninius kodus;
 •  teikia informaciją apie įmonių būklę iš tvarkomo prekybos (verslo) registro.

RŪMŲ FUNKCIJOS:

 •  Skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą;
 •  Tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;
 •  Skatina užsienio prekybą;
 •  Rengia ir svarsto pasiūlymus ūkio plėtros klausimais, atstovaudami savo nariams rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo;
 •  Atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis;
 •  Savo iniciatyva arba gavę valstybės institucijų užsakymą atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus;
 •  Tvarko prekybos registrą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus;
 •  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas;
 •  Tvirtina užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą;
 •  Steigia Rūmų arbitražą, priėmus atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus;
 •  Steigia įvairių rūšių įmones, kurios realizuoja Rūmų funkcijas;
 •  Steigia Rūmų filialus bei atstovybes regione ir užsienyje.
Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums