Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

„INOPATENTAS“
2017 12 13

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Didžiausia finansavimo suma 30 000 Eur.

Pareiškėjai: Verslo įmonės, Valstybinės institucijos.

Parama intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti skiriama pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-75 (toliau – Aprašas). Parama yra prilyginama de minimis pagalbai.

Finansuojamos veiklos: Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Tinkamos išlaidos: tinkamos patento paraiškų paieškos išlaidos yra patento paraiškos paieškos mokestis.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai/


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums