Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

„InoConnect“
2017 12 13

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Didžiausia finansavimo suma 10 000 Eur.

Pareiškėjas: - privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
- mokslo ir technologijų parkai ir(arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-pagal-priemone-inoconnect-350


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums