Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai'20“ nukeliame į kitus metus. Susitiksime 2021 metų lapkričio 25 – 27 dienomis.

„Smart FDI“
2017 12 13

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Didžiausia finansavimo suma 10 mln. EUR.

Pareiškėjai: užsienio investuotojo (įmonės)Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienioinvestuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje,atitinkantys priemonės „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau -Aprašas) 23.4 papunktyje išdėstytus reikalavimus.

Finansuojamos veiklos: 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas; 2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra; 3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas,susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Daugiau informacijos apie kvietimą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-smart-fdi


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 246 įmonės, dirbančios įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums