Į pradžią path-separator Narystė path-separator Kaip tapti nariu?

Kaip tapti nariu?

INFORMACIJA NAUJIEMS RŪMŲ NARIAMS

Rūmų nariais gali būti visų rūšių įmonės, įregistruotos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre, fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatyta tvarka leidimus užsiimti ekonomine veikla, taip pat švietimo, mokslo ir studijų institucijos.
Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą, atsižvelgiant į įmonės, organizacijos ar fizinio asmens teisinės registracijos vietą.
Įmonės ir fiziniai asmenys priimami į narius Rūmų tarybos sprendimu.
Įmonė ar fizinis asmuo, norintis tapti Rūmų nariu, pateikia prašymą, nustatytos formos anketą ir įmonės registravimo pažymėjimo (fizinis asmuo - leidimo užsiimti komercine-ūkine veikla) nuorašą.

 

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums