Į pradžią path-separator Narystė path-separator Narystės privalumai

Narystės privalumai

ŠPPAR JŪSŲ VERSLO PARTNERIS

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra vienintelė verslo savivaldos organizacija Lietuvoje, veikianti specialaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo pagrindu. ŠPPAR darbo kokybė vertinama pagal vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008. Esame kompetentingi ir valstybė mumis pasitiki patikėdama išduoti kilmės sertifikatus, Force majeure pažymas, GS1 kodus, organizuoti profesinei kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą, atstovavimą visos Lietuvos verslui Europos ekonomikos ir socialiniame komitete.

Būdami ŠPPAR nariais tapsite pasaulyje pripažintos verslo organizacijos dalimi, užsitikrinsite solidų ir patikimą įvaizdį.

ŠALIA IR SU KITAIS ESATE STIPRESNIS:

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra:

 

Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), vienijančių šimtus tūkstančių įmonių daugiau nei 120-yje pasaulio šalių, narys. http://www.iccwbo.org;

 

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos EUROCHAMBRES, atstovaujančios 43 nacionalines prekybos ir pramonės rūmų asociacijas, 1700 regioninių bei vietinių prekybos ir pramonės rūmų, kuriems priklauso virš 20 milijonų Europos įmonių, narys. http://www.eurochambres.eu;

 

 SMEunited (buvusi UEAPME), kuri yra darbdavių organizacija, Europos lygmeniu atstovaujanti amatų, prekybos ir MVĮ  interesams. SMEunited yra pripažintas Europos socialinis partneris. Tai ne pelno siekianti ir nešališka organizacija. Kaip Europos MVĮ skėtinės organizacijos SMEunited nariais yra 67 nacionalinės organizacijas iš 34 šalių. SMEunited atstovauja apie 12 mln.  įmonių, kuriose dirba apie 55 milijonų žmonių interesams visoje Europoje  https://smeunited.eu/en, narys;

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, vienijančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, http://www.chambers.lt, narys.

PRISIDEDATE PRIE VERSLO INTERESŲ ATSTOVAVIMO IR GYNIMO

ŠPPAR bendromis jėgomis formuoja palankią verslui aplinką bei sprendžia problemas tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos savivaldos lygmenimis.Kiekvienas Jūsų tampate valdžios socialiniu-ekonominiu partneriu:

-         Jūsų balsas girdimas ES verslo bendruomenėse ir institucijose;

-         dalyvaujate rengiant nacionalinės ekonominės politikos sprendimus;

-         įtakojate vietos savivaldos sprendimus.

Turėsite galimybę susitikti su ministrais, pareigūnais bei konsultantais, prisijungti prie ŠPPAR komitetų, forumų bei darbo grupių.

 

PARAMA JŪSŲ TARPTAUTIŠKUMUI

Jus nemokamai:

-         pasieks užsienio įmonių verslo pasiūlymai;

-         dokumentų autentiškumo tvirtinimas;

-         konsultacijos pasirengimo eksportuoti, verslo pasiūlymo parengimo, dalyvavimo ir darbo tarptautinėse parodose klausimais;

-         verslo partnerių paieška Europos įmonių tinkle;

-         verslo pasiūlymo platinimas į užsienio rūmus.

 

Jums taikomos nuolaidos:

-         tvarkydami eksporto dokumentus (prekių kilmės sertifikatai);

-         išduodant Force majeure aplinkybes liudijančias pažymas.

-         Suteiksime galimybę dalyvauti verslo misijose bei kontaktų mugėse įvairiose užsienio šalyse, gausite informaciją apie tarptautinės prekybos naujienas bei užsienio rinkų, investicinio klimato apžvalgas.

 

ATNAUJINSITE ŽINIAS IR BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS 

Jūs ir jūsų darbuotojai pasisemsite naujų idėjų tapsite konkurencingesni, sėkmingesni, efektyvesni naudodamiesi:

-         užsienio verslo partnerių paieška;

-         dalyvaudami tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, parodose;

-         gaudami informaciją apie muges ir parodas, tarptautines finansinės paramos programas;

-         įgydami žinių praktiniuose seminaruose,e-mokymosi platformose;

-         gaudami Rūmų tinklo ir partnerių konsultacijas jūsų verslo sėkmei (teisines, finansines, verslo plėtros, darbų saugos ir kitais klausimais);

-         dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

 

RENGINIAI IR PAŽINTYS AKTYVIOJE VERSLO BENDRUOMENĖJE

-         Būsite kviečiami dalyvauti konferencijose, forumuose, diskusijose, tradiciniuose bendruomenės renginiuose;

-         Kasmetinėje verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai“.

-         Turėsite galimybę paskelbti įmonės veiklos aprašą bei kontaktinę informaciją ŠPPAR internetiniame puslapyje www.rumai.lt,

-         Reklamuotis savaitiniame el. naujienlaiškyje,

-          Dalyvauti programoje „Narys-Nariui“,

-          Dalyvausite formaliojo profesinio mokymo programas baigusių asmenų kompetencijų vertinimo procese.

Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums