Europos Komisija patikslino ketvirtos produktų kategorijos (lakštai, padengti arba apvilkti metalu) importo kvotas atskiroms valstybėms. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1091: Lietuvių kalba https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1091&from=LT

Į pradžią path-separator Naujienos

Naujienos

Lietuvos Verslo moterų tinklo atstovės aplankė Rumuniją.

2015 m rugsėjo 23-27 d.d. Lietuvos Verslo moterų tinklo atstovės aplankė Rumuniją. Susitiko su Rumunijos prekybos ir pramonės rūmų atstovais Bukarešte, dalyvavo Ambasadoriaus Arvydo Pociaus priėmime Lietuvos ambasadoje. Susitikime dalyvavo Rumunijos Užsienio reikalų ministerijos atstovai, Ambasados darbuotojai, verslininkai. VMT atstovės aplankė Konstancą ir  susitiko su  Konstancos Jūrų uosto direkcija. Direktorius pravedė ekskursija po uosto teritoriją. Pristatė investicijas, projektus, bendradarbiavimo galimybės. Dalyvavo renginyje Konstancos prekybos ir pramonės rūmuose.

Skaityti daugiau

Verslininkų padedami moksleiviai leisis į ekonominį nuotykį

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai Šiaulių universiteto gimnazijos moksleiviams dovanoja naujausius ekonomikos vadovėlius „Ekonomika per 31 valandą“ (aut. Žilvinas Šilėnas ir Marija Vyšniauskaitė, Lietuvos laisvosios rinkos institutas).

Skaityti daugiau

Lietuvos Verslo Moterų tinklo - susitikimas Šiauliuose

2015 m. Rugsėjo 11-12 d. Šiauliuose vyko Lietuvos verslo moterų tinklo susitikimas į kurį susirinko virš penkiasdešimt VMT narių iš Vilniaus, Kauno,Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų.

Skaityti daugiau

Konferencijoje ekonomistai diskutavo apie Šiaulių regiono problemas ir galimybes

Rugsėjo 11 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje buvo surengta 4-oji mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika ir verslas: regiono problemos ir galimybės 2015“, kurią suorganizavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Šiaulių regiono ekonomistų asociacija.

Skaityti daugiau

Partnerystės forumas "Socialinė partnerystė - impulsas tobulėti"

Šių metų rugsėjo 10 d. 15 val. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko partnerystės forumas "Socialinė partnerystė - impulsas tobulėti" 
Renginyje aptarta šiandieninė veiklos pasaulio ir Šiaulių valstybinės kolegijos partnerystės situacija, apžvelgti socialinių partnerių lūkesčiai bei specialistų rengimo perspektyvos, orientuotos į verslo bei gerovės visuomenės poreikius, regiono pažangą. Socialinė partnerystė, rengiant kvalifikuotus darbuotojus, gali būti priemonė, padedanti siekti visuotinių tikslų, naujovių, studijų kokybės bei specialistų profesionalumo, todėl būtina ją skatinti įvairiais būdais.

Skaityti daugiau

Rūmuose lankėsi Airijos ambasadorius

Rugpjūčio 28 dieną Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi Airijos ambasadorius David Noonan.

Skaityti daugiau

Susitikimas su Joniškio absolventais – „Mokykimės iš geriausių!“

Rugpjūčio 6 dieną ŠPPAR generalinis direktorius Joniškio Jaunimo darbo centre susitiko su absolventais. 

Skaityti daugiau

PROJEKTAS „LAISVĖS POJŪTIS. ŠIAULIŲ JAUNIMO DIENOS KITAIP“

Šiaulių Saulėtekio gimnazijos mokiniai kartu su ŠPPAR nariais Viešąja įstaiga Nacionaline regionų plėtros agentūra, įgyvendina projektą „Laisvės pojūtis. Šiaulių jaunimo dienos kitaip!” ir visus Šiaulių miesto gimnazistus kviečia į renginius.

Skaityti daugiau

Šiaulių regiono savivaldybių verslo asocijuotų struktūrų vadovų susitikimas

2015-07-31 Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko Šiaulių regiono verslo asocijuotų struktūrų – rajonų verslininkų asociacijų bei prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovų susitikimas. Regiono verslininkai jaučia poreikį vienytis ir formuoti bendrą verslo poziciją mūsų regiono ekonominio vystymosi klausimais. Tai jie parodė dar rudenį

apsijungdami į  Šiaulių regiono pastoviai veikiantį regiono verslo forumą – verslo organizacijų susirinkimą, svarstantį ir teikiantį pasiūlymus aktualiais verslui klausimais. Kiekvieno užsidarymas savo aplinkojenieko gero neduoda. Regiono konkurencingumas didele dalimi priklauso nuo visų savivaldybių teritorijose veikiančių ūkio subjektų gyvybingumo, pajėgumo ir ekonominio augimo. 

Skaityti daugiau

Šiaulių miesto bendrojo plano rengiamos stebėsenos ataskaitos aptarime dalyvavo ir ŠPPAR nariai. Ataskaitos nuostatas pristatė miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai.

Skaityti daugiau
Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums