PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

ATLIKTAS MASINIS ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS
2019 10 08

Kiekvienais metais Registrų centras atlieka žemės ir nekilnojamojo turto vertinimą ir nustato vidutinę rinkos vertę. Šie masinio vertinimo rezultatai dar nėra patvirtinti, jie dabar yra svarstymo stadijoje ir dabar teikiami savivaldybėms derinimui ir pastabų pateikimui iki spalio 11 d. Įmonėms nėra privaloma derinti, bet galėtume pateikti pastabas savivaldybėms. Masinio vertinimo rezultatai yra tvirtinami gruodžio mėn. Šiais metais nustatyti žemės ir nekilnojamo turto masinio vertinimo rezultatai neturės reikšmės apskaičiuojant žemės ir nekilnojamojoturto mokesčius, nes dar nepasibaigęs 5 metų laikotarpis (pagal įstatymus kas 5metus nustatoma mokestinė vertė nuo kurios skaičiuojami mokesčiai). Tai turi reikšmės nuomos už valstybinę žemę mokesčiui, kuris apskaičiuojamas pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, t.y žemės naudotojams.

Vertinimo rezultataus yra galimybė skųsti. Mokesčio mokėtojas skundą dėl turto vertinimo įmonės nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, gali pateikti turto vertinimo įmonei per 3 mėnesius nuo žemės mokestinės vertės nustatymo. Turto vertinimo įmonė išnagrinėja skundą ir priima sprendimą per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Turto vertinimo įmonės sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo. 

Prašome susipažinti ir reaguoti, jeigu, jūsų nuomone, yra netinkamas. Turime galimybę teikti pastabas dėl masinio vertinimo rezultatų. Jei turite pastabų atsakykite el.p.: siauliai@chambers.lt iki spalio 10 d., arba kreipkitės tiesiai į Registrų centrą. 

 


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums