Apdovanotos aktyviausios Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įmonės
2012 02 07

Š.m. vasario 3 dieną, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 20-mečio šventinio renginio metu apdovanoti rūmų nariai bei aktyvūs verslininkai.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklas III laipsnio „Darbo žvaigždė“ teikiama sėkmingiausiai dirbantiems regionų verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalies regionuose. III laipsnio „Darbo žvaigžde“ apdovanoti:

 

Jonas Matkevičius, UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius už reikšmingus pasiekimus versle ir itin svarbių ir reikšmingų Šiaulių miesto ir regiono verslui bei bendruomenei  projektų įgyvendinimą. Įmonė pastoviai ir aktyviai dalyvauja Rūmų darbe bei Rūmų organizuojamuose renginiuose.

 

Saulius Dargužas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius, Lietuvos profesinių mokyklų direktorių asociacijos Šiaulių krašto tarybos pirmininkas, Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narys, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos narys už aktyvią vadybinę-pedagoginę veiklą rengiant kvalifikuotus darbininkus ir tarnautojus, tuo prisidedant  prie verslo sąlygų gerinimo Šiaulių regione, profesinio mokymo patrauklumo didinimą. Aktyviai prisideda sprendžiant Šiaulių regiono švietimo, profesinio mokymo problemas, rūpinasi kvalifikuotų darbininkų rengimu, ryšių su socialiniais partneriais plėtojimu, centro materialine baze.

 

Vijoleta Dunauskienė AB „Gubernija“ Generalinė direktorė už aktyvų dalyvavimą Rūmų  darbe bei Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą, Rūmų veiklos propagavimą. AB „Gubernija“ atvira veikla orientuota ne tik į verslą, o drauge ir į bendruomeniškumo bei meno sintezę, kurią taip nuosekliai vadovaudama savo gausiam kolektyvui kuria Vijoleta Dunauskienė.

 

Algirdas Pikelis, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, UAB „Colis“ direktorius už aktyvų dalyvavimą Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir tarybos darbe, Rūmų veiklos propagavimą ir narystės sklaidą.

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklą įsteigė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, siekiant skatinti ir pažymėti rūmų sistemoje dirbančius asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, o taip pat asmenis, kurie nebūdami Rūmų nariais rėmė rūmų veiklą, garsino ir kitokiu būdu aktyviai dalyvavo jų veikloje. Šiuo garbingu padėkos ženklu apdovanoti:

 

Kastytis Vyšniauskas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų pirmasis prezidentas, garbės prezidentas, UAB „ Sulinkiai“ valdybos pirmininkas už indėlį į Rūmų  plėtrą ir narystės sklaidą, Rūmų vardo garsinimą

 

Stanislovas Grušas, ŠPPAR viceprezidentas, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius už aktyvų dalyvavimą Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos darbe. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą, Rūmų veiklos propagavimą, naujų įmonių kūrimą, nuolatinę eksporto ir naujų rinkų plėtrą,  investicijas į technologijas ir naujų produktų kūrimą.

 

Arvydas Murza, AB TEO LT“ Šiaulių regiono direktorius už aktyvų dalyvavimą Rūmų  darbe bei Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą, Rūmų veiklos propagavimą. Rūpinasi ne tik didžiausios Lietuvoje integruotas telekomunikacijų , informacinių technologijų ir televizijos paslaugas teikiančios bendrovės TEO , bet ir Šiaulių miesto bei regiono visuomenės interesais.

 

Algirdas Vaišvilas, UAB „Jupojos technika“ direktorius už nuolatinį Rūmų veiklos palaikymą ir aktyvų renginių rėmimą verslo plėtrą. Įmonėje dirba nuo jos sukūrimo, beje jau taip 20 metų. Veikia jos 9 padaliniai  visoje Lietuvoje, produkcija eksportuojama į 10 pasaulio šalių ir šis skaičius nuolat auga.

 

Ingrida Paškevičiūtė, ŠPPAR vyriausia finansininkė dirbanti rūmuos  nuo 1992 metų. Ingrida yra profesionali, paslaugi ir tolerantiška, gerbiama  Rūmų narių ir darbuotojų. Ji - Rūmų finansinio stabilumo garantas.

 

Dr. Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė už nuolatinį Rūmų veiklos palaikymą, aktyvų dalyvavimą  ir renginių rėmimą. Už ženklų indėlį į verslumo skatinimo procesą bei inovacijų politikos sklaidą visuomenėje. Jos vadovaujama Šiaulių kolegija per dešimt savo veiklos gyvavimo metų įgijo ne tik Šiaulių miesto, regiono, bet ir visos šalies visuomenės pripažinimą.

 

Liudas Jonaitis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius už nuolatinį Rūmų veiklos palaikymą ir aktyvų renginių rėmimą, profesinio mokymo patrauklumo didinimą. Jo vadovaujama mokykla aktyvi projektinėje veikloje, žinoma ne tik Šiaulių regione, bet Respublikoje ir už jos ribų.

 

Eivyda Balkienė, AB „Ūkio bankas“ Šiaulių filialo valdytoja už aktyvų dalyvavimą Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbe, reikšmingus pasiekimus versle bei kūrybines iniciatyvas profesinėje veikloje.

 

Kęstutis Bartkevičius, Mažeikių rajono savivaldybės vicemeras už verslo savivaldos kūrimą ir stiprinimą Mažeikių regione.

 

Vilma Brazdeikienė, UADBB „Esame kartu“ direktorė, buvo pirma šios įmonės darbuotoja. Pradėjus eiti direktorės pareigas ir vykdant įmonės plėtrą buvo įkurti padaliniai ne tik Šiauliuose, bet Kaune ir Klaipėdoje. Aktyviai įsijungė į Rūmų veiklą,  Rūmų moterų tinklą bei komitetą. Apdovanojimas įteiktas  už nuolatinį Rūmų veiklos palaikymą  ir garsinimą.

 

Jolanta Daukšienė, UAB „Salda“, gamybos direktorė už puikius rezultatus įgyvendinant inovacinę ir įmonės išvystymo strategiją. Šiaulių verslo garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir trisdešimtyje pasaulio šalių.

Gediminas Grygolaitis AB „ORLEN Lietuva“ Logistikos ir muitinės procedūrų direktoriaus pavaduotojas už nuolatinį Rūmų veiklos palaikymą ir aktyvų renginių rėmimą, dalijimąsi  įgytomis profesinėmis žiniomis, patirtimi įgyvendinant muitinės naujoves su kitais ir Rūmų sistemoje veikiančiomis įmonėmis. Čia jis pirmas ir geriausias.

 Vaidotas Adomavičius, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, Rūmų švietimo komiteto pirmininkas, UAB „Kompera“ direktorius, už aktyvų dalyvavimą Šiaulių  prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos darbe. Būdamas sėkmingai veikiančios įmonės vadovu, negaili laiko darbui verslo bendruomenėje.

 Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriui  Raimundui Balzai įteikta ir perduota  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklas III laipsnio „Darbo žvaigždė“  ir  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklas  Šiaulių „Aušros“  muziejui. 

 

Įteiktos padėkos aktyviausiems nariams – įmonėms ir partneriams, kurie ženkliai prisidėjo ir nuolat palaiko Rūmų iniciatyvas, vysto bendradarbiavimą ir kitaip garsina Rūmų vardą. Padėkos įteiktos:

 

AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą bei Rūmų veiklos propagavimą

AB „TEO LT“

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą bei Rūmų veiklos propagavimą

UAB „Rūta“

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą bei Rūmų veiklos propagavimą

AB „Gubernija“

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą bei Rūmų veiklos propagavimą

AB „DNB“  bankui

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už nuolatinį Rūmų renginių rėmimą bei Rūmų veiklos propagavimą

„SPLIUS“, UAB

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už Rūmų veiklos žinomumo didinimą bei  regiono verslo pasiekimų viešinimą

„Šiaulių kraštas“ regioniniam Šiaulių apskrities ir miesto dienraščiui

Už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose. Už Rūmų veiklos žinomumo didinimą bei  regiono verslo pasiekimų viešinimą

Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Už Muitinės ir asocijuotų verslo struktūrų bendradarbiavimo ir  partnerystės skatinimą, už aktyvų dalyvavimą Rūmų organizuojamuose renginiuose

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Už Šiaulių regiono asocijuotų verslo struktūrų ir vietos mokesčių administratoriaus bendradarbiavimo tarybos sudarymą, jos veiklos skatinimą ir stiprinimą

Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams, atvykusiems į Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 20-ties metų veiklos sukakties šventinį vakarą. Džiaugiamės galėdami pasidalinti gražiausiomis mūsų šventės akimirkomis. Ačiū, kad esate su mumis!

 

Daugiau šventės akimirkų rasite www.rumai.lt galerijoje.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums