Briuselyje lankosi Šiaulių PPAR generalinis direktorius ir studentai iš Šiaulių ir Klaipėdos universitetų
2013 07 18

Šiomis dienomis Briuselyje lankosi Šiaulių PPAR generalinis direktorius ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narys Alfredas Jonuška ir studentai iš Šiaulių ir Klaipėdos universitetų. 

 Rūmai skelbia tarptautiškiausių studentų nominaciją šių universitetų ir Šiaulių valstybinės kolegijos studentams ir jiems suteikia galimybę susipažinti su Europos sąjungos institucijų veikla. Edgaras Poškauskas ŠU ir Agata Lukošiūtė KU dalyvavo EESRK vidaus rinkos sekcijos posėdyje ir buvo pristatyti nariams. Taip pat lankėsi Europos parlamente, domėjosi Europos komisijos darbu. Trečiąją vizito dieną laukia pažintinė turistinė programa. EESRK, kurio darbdavių grupės narys yra A.Jonuška,yra Europos Sąjungos patariamasis organas, įsteigtas 1957 m. Jis teikia konsultacijas svarbiausioms ES institucijoms (Europos Komisijai, Europos VadovųTarybai, Europos Parlamentui). Komiteto patarimai išdėstomi dokumentuose, kurie vadinami nuomonėmis. Nuomones rengiamos dėl siūlomų priimti ES teisės aktų ir savo iniciatyva, kai manoma, kad klausimas yra svarbus ir jį reikia spręsti. Komitetas  - tarsi ES institucijas ir organizuotą pilietinę visuomenę jungiantis tiltas. Tuo pačiu yra propaguojama dalyvaujamoji demokratija ES ir tai padeda stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį, nes su jomis vedamas struktūruotas dialogas ES valstybėse narėse ir kitose pasaulio šalyse. Komiteto nariai savo šalyse atstovauja patiems įvairiausiems ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Jie yra susiskirstę į tris grupes: darbdavių, darbuotojų ir kitų interesų (t. y. žemdirbių, vartotojų, aplinkosaugininkų, šeimos organizacijų, NVO ir kt.), ir tarsi tiltas jungia ES ir valstybių narių pilietinės visuomenės organizacijas.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums