Lietuvos Respublikos ūkio ministras E. Gustas Šiauliuose
2013 07 26

Penktadienį Lietuvos Respublikos ūkio ministras E. Gustas susitiko su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR), Šiaulių pramonininkų asociacijos (ŠPA), savivaldybės įmonių vadovais.

Buvo aptariami įvairūs klausimai,  tai struktūrinės paramos panaudojimas baigiamajame etape, naujo Europos Sąjungos fondų 2014-2020 metų periodo finansavimo galimybes ir planus. Džiugu, kad ministras patikino, kad artimiausiame laikotarpyje didelis dėmesys bus kreipiamas į regionų rėmimą, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą bei paskatas savivaldybėms, pritraukiančioms investicijas.Rūmai susitikime akcentavo penkis klausimus. 1) Kadangi vyko diskusija dėl valstybės įmonių (VĮ) valdymo, pateikėme nuostatas, kad valstybė privalo užsiimti ekonomikos reguliavimu o ne pati dalyvauti versle. Tai iškreipia konkurenciją. Jeigu verslas neteikia paslaugų ir tai būtina visuomenei, tuomet tai atlieka VĮ ir tada svarbiausia efektyvus jų valdymas. Mes prieš privilegijas VĮ, iškreipiančias konkurenciją. 2) Nesibaigianti epopėja su Šiaulių menų inkubatoriumi. Tai rodo, kad savivaldybė nėra pajėgi užbaigti projektą ir tam kliūčių yra ir iš išorės.  Ministras patikino objektyviai spręsiantis klausimą ir į tai žiūrima palankia prasme. 3) Investicijų į regioną problema. Atsiliekame šiais rodikliais. Pateikėme, pasiūlymą, kad VŠĮ Investuok Lietuvoje ir ūkio ministerija kaip galima daugiau informuotų regionus apie pageidavimus investuoti, kad būtų galima sudalyvauti “konkurse” pritraukiant investitorius. Negali “sankryžoje” stovėti klerkas ir nukreipinėti, kur jam patinka. 4) Ministras pakviestas į Lietuvos PPAR asociaciją aptarti profesinio mokymo ir kvalifikacijų suteikimo problemas. Rūmai sukaupė didžiulę patirtį ir pasirengę prisiimti atsakomybę už darbo jėgos pasirengimą darbo rinkai. 5) ŠPPAR prezidentas V.Japertas pateikė konkrečią situaciją, kai VMI negrąžina PVM permokos, motyvuodama, kad eksporto procedūra pradėta ne Lietuvoje. Prašėme suorganizuoti susitikimą su VMI, muitinės departamentu, ūkio ministerija ir Šiaulių PPAR šio klausimo aptarimui.  Visi šie klausimai buvo geranoriškai priimti ir ministras patikino, kad jis žiūri į tai pozityviai ir kaip galima greičiau bus į visą tai sureaguota. 

Susitikimas vyko labai dalykiškai, belieka toliau dirbti, kad pasiekti pozityvių sprendimų mūsų regiono verslui.


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 276 įmones, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
Pristatome RŪMŲ NARĮ

Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums