PAGALBOS MEDIKAMS SĄSKAITOJE JAU 8.150 €. Dėkojame įmonėms: UAB Bodesa, UAB Limega, UAB Laurema, UAB Grafų baldai, UAB Jukvas, UAB Darbintera, UAB Yvas, Konta LT, UAB Įžvalga, UAB Medicinos linija, Vaclovo Motiejūno, Volosovų šeimyna "FIESTA"

NEO-FIN klubo narių susitikimas darbo ginčų tema
2019 10 01

Paskutinė rugsėjo mėnesio diena Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose aktyvi, turininga, informatyvi, gausi Rūmų narius suburiančiais renginiais.

Tam, kad pirmadienis būtų labiausiai laukiama ir geriausia savaitės diena, jį reikia pradėti nuo
 RENGINIO, suburiančio bendraminčius,
 LEKTORIAUS, kuris yra savo srities ekspertas,
 praktiškai aktualios TEMOS,
 BENDRAMINČIŲ KOMPANIJOS, su kuria gera būti ir lengva augti.

Būtent taip šią savaitę pradėjo NEO-FIN klubo nariai, ankstyvą rytą susirinkę į susitikimą-diskusiją darbo ginčų tema, kurio viešnia ir lektorė – VDI darbo ginčų komijos pirmininkė Jolita Grigaitienė.

 

"NEO-FIN klubas" prie Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų įkurtas š. m. gegužės 27 d. Tai Rūmų narių atstovų - finansų vadovų, finansininkų, vyr. buhalterių, buhalterių bendruomenė, kurios nariai siekia veikti atsakingai, remiasi etiškos veiklos principais, gerbia žmogaus teises, saugo aplinką, netoleruoja korupcijos, siekia pilietinės visuomenės kūrimo. Klubo veikla grindžiama Narių tarpusavio pasitikėjimu, pagarba, etišku elgesiu bei aktyviu dalyvavimu. 
Klubo tikslai: dalinantis informacija ir patyrimu tarp Klubo narių; vykdyti ekspertinę veiklą, savitarpio pagalbą „narys-nariui“, pagal Klubo kompetenciją teikti pasiūlymus, reaguojant į pokyčius, susijusius su finansais, mokesčiais ir kitais verslui reikšmingais klausimais; kelti Klubo narių kompetenciją organizuojant bendrus mokymus, tobulėjimo kursus, pažintinius vizitus; prisidėti prie miesto ir regioninės socialinės, visuomeninės bei ekonominės plėtros įgyvendinant mentorystės, švietėjiškas iniciatyvas. 

Klubo narių susitikimai organizuojami ne mažiau kaip 8 kartus per metus (antrąjį mėnesio pirmadienį). 
Dėl papildomos informacijos apie klubo veiklą, narystę susisiekite su klubo koordinatoriumi Rasa Reizgevičiene el. paštu rasa.reizgeviciene@chambers.lt

 

Nuotraukų autorė Valerija Berteškienė


Narystė
Šiuo metu ŠPPAR jungia 240 įmonių, dirbančių įvairiose srityse. Prisijunkite prie mūsų.
„COVID-19. Vienas lauke - ne karys“


Nuomonė

Rezultatai

Parašykite mums